monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului „Dezvoltarea capacității de producție a Cristalprint Impex SRL prin achiziția de achipamente performante și surse de energie regenerabilă”

Comunicat de presă

Data: 28.02.2019

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea capacității de producție a Cristalprint Impex SRL prin achiziția de achipamente performante și surse de energie regenerabilă”

 

Societatea Cristalprint Impex SRL, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu, nr. 167, județul Cluj, a derulat în perioada 13.03.2018 – 28.02.2019 proiectul intitulat „Dezvoltarea capacității de producție a Cristalprint Impex SRL prin achiziția de echipamente performante și surse de energie regenerabilă”, având codul SMIS 110306, co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza unui contract de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, respectiv cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul proiectului: Proiectul a avut ca obiectiv îmbunătățirea competitivității economice a societății prin dezvoltare tehnologică avansată, care a asigurat creșterea productivității muncii și consolidarea poziției pe piață. Societatea a urmărit adaptarea continuă a activității productive după tendințele mondiale din domeniul tipografic, realizând prin investiția propusă o creștere a capacității de producție, concomitent cu o inovare a produselor și proceselor, respectiv obținerea unei certificări internaționale care să susțină accesul pe noi piețe internaționale.

Rezultatele proiectului: Rezultatele obținute prin implementarea proiectului sunt reprezentate de dotările performante achiziționate, care vor asigura creșterea capacității de producție, principalul obiect al investiției fiind achiziția unei mașini de tipar offset cu 5 grupuri de tipar cu cerneală convențională și cerneală UV și 1 grup de lăcuire pentru lac pe bază de apă și lac UV. Proiectul a avut în vedere componenta hardware si software specifica industriei care contribuie la dezvoltarea afacerii si la implementarea cu succes al Standardului de tipar – 12647-2:2013 (managementul culorii) la nivel de societate, respectiv standardizări, managementul calității produselor, alaturi de un sistem CRM si standardul ISO 9001. Proiectul are si o componenta „eco” prin integrarea de panouri fotovoltaice.

Impactul investiției: Investiția are un impact semnificativ la nivelul localității și al regiunii prin creșterea calității produselor oferite, reducerea costurilor, datorită tehnologiei avansate obținute din cadrul proiectului, reducerea timpului de productie și crearea de locuri de muncă. Proiectul a inclus și măsuri de asigurare a egalității de șanse și de tratament prin angajarea a 2 persoane din care una dintr-o categorie defavorizată.

Programul: Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Valoarea totală a proiectului: 6,279,889.60 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 3,759,691.06 lei, din care FEDR 3.195.737,40 lei.

Loc de implementare: municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu, nr. 167, județul Cluj

Date contact beneficiar: dl. Mocan Marcel Dănuț, e-mail: mocan. marcel@gmail.com, tel.: 0722520285.

STUDIO   
CRISTAL  

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei