monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Demararea proiectului construire spălătorie ecologică, împrejmuire și branșamente/racorduri

Comunicat de presă

Data:18.02.2019


 

DEMARAREA PROIECTULUI CONSTRUIRE SPALATORIE ECOLOGICA, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE/RACORDURI

Titlul proiectului : CONSTRUIRE SPALATORIE ECOLOGICA, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE/RACORDURI

Numele beneficiarului  SC ONE WAY SRL

Obiectivele proiectuluiObiectivul general al proiectului consta in construire spalatorie ecologica, imprejmuire si bransamente/racorduri dar si achizitionarea de echipamente, dotari , active necorporale in conformitate cu activitatea 9601, specifica proiectului pentru care beneficiarul ONE WAY SRL, solicita finantare in scopul cresterii competitivitatii pe piata nationala si internationala si adaugarea de plus valoarea unor servicii noi.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă) : 2,382,046.29  lei,  din care finanțarea nerambursabilă de    1,389,474.02  lei

Durata de implementare a proiectului este de 44 luni , respectiv între data  01.06.2017  și 31.01.2021  

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea  serviciilor”  in baza Contractului de finantare  3172/31.01.2019  incheiat cu - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a Organismul Intermediar - Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest.

Codul MySMIS 115410

neway
ECOLOGICAL CLEANING&FACILITY SERVICES
Persoana de contact: RĂDULESCU MARIANA-VIORICA,
REPREZENTANT LEGAL
TELEFON: 0742151865, E-MAIL: office@one-way.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei