monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Creșterea competitivității ROMAN GRAFISERVICE SRL prin achiziția de mijloace fixe

Comunicat de presă

Data: 06.02.2019

Creșterea competitivității ROMAN GRAFISERVICE SRL prin achiziția de mijloace fixe


 

Titlul proiectului: CRESTEREA COMPETITIVITATII ROMAN GRAFISERVICE SRL prin achizitia de mijloace fixe
Numele beneficiarului: SC ROMAN GRAFISERVICE SRL
Numele programului: Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020
Numele Autoritatii de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Numele Organismului Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Valoarea totala a proiectului: 7.217.179,88 lei
Valoarea finantarii nerambursabile: 4.293.630,71 lei
Data inceperii implementarii proiectului: 01.10.2018
Data finalizarii implementarii proiectului: 31.01.2019


Cod SMIS: 112760

Locatia de implementare: Municipiul Dej , strada Bistritei , nr. 44 , judetul Cluj.
Proiectul cu titlul „CRESTEREA COMPETITIVITATII ROMAN GRAFISERVICE SRL PRIN ACHIZITIA DE MIJLOACE FIXE” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de catre ROMAN GRAFISERVICE SRL si are urmatoarele obiective:
Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investitii initiale in cadrul societatii ROMAN GRAFISERVICE SRL prin crearea unei noi unitati de prestare servicii in scopul demararii serviciilor de legatorie conform codului CAEN 1814 Legatorie si servicii conexe. Obiectivele proiectului sunt in stransa legatura cu obiectivul specific aferent ”Programului Operational Regional 2014-2020, axa prioritara 2: ”Imbunatatirea competivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investitii 2.2 ”Sprijinirea crearii si extinderii capacitatii avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”, si anume imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate.


Obiective specifice:

- Crearea unei noi unități de prestare servicii în domeniul de activitate vizat de codul CAEN 1814


- Creșterea competitivității societății ROMAN GRAFISERVICE SRL pe piața națională și internațională a serviciilor de legatorie prin: certificarea serviciilor de legatorie; certificarea și implementarea sistemului de management ISO 9001

- Îmbunătățirea calității mediului înconjurător și creșterea eficienței energetice prin achiziționarea de echipamente eficiente energetic, instalarea unui sistem solar, instalarea unui sistem de iluminat tip LED și colectarea selectivă a deșeurilor rezultate din proiect


Date de contact: Persoana de contact:ALESSIO BENATTI , Administrator

Tel: 0723083712

Email: a.benatti@orangesrl.net

RomanGrafiServiceS.r.l.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei