monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - ANUNȚ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI „DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DEDICAT DE LICITAȚIE ELECTRONICĂ ON – LINE PENTRU IMM– 24Auction”

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020,
„Competitivi împreună”


 

Comunicat de presă

Data: 30.01.2019

ANUNȚ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI

„DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DEDICAT DE LICITAȚIE ELECTRONICĂ ON – LINE PENTRU IMM– 24Auction”

 

S.C. LIFE IS HARD S.A., cu sediul în Loc. Florești, Str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj, a derulat, începând cu data de 02.08.2017, proiectul DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DEDICAT DE LICITAȚIE ELECTRONICĂ ON – LINE PENTRU IMM– 24Auction” în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) ), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

Valoarea totală a proiectului este de 1.905.884,98 lei, din care asistență financiară nerambursabilă este de 1.174.707.41 lei.

Proiectul a fost implementat în localitatea Florești județul Cluj, pe o durată de 18 luni în perioada 02.08.2017-02-02.2019.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unei aplicații informatice, prin care să se creeze un cadru de servicii TIC de tip „cloud”, care să reprezinte un motor de creștere a competitivității economice a sectorului IMM. Serviciile oferite cor fi de tip BaaS („Business as a Service”), SaaS („Software as a Service”), PaaS („Platform as a Service”), respectiv IaaS („Infrastructure as a Service”) şi vor putea fi oferite tuturor agenților economici interesaţi, în special celor din categoria IMM beneficiind astfel de o dezvoltare economică  inteligentă și durabilă.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unei infrastructuri informatice care oferă posibilitatea achiziției și/sau vânzării de bunuri, servicii, lucrări prin mijloace electronice. Aplicația facilitează operarea de licitații in timp real (instantaneu), transparent și deschis, oferind astfel posibilitatea echilibrării balanței dintre cerere si ofertă echidistant pentru părțile implicate. Prin dezvoltarea și implementarea unei astfel de aplicații utilizatorul va beneficia de informatizarea proceselor de vânzare de produse, prestarea de servicii, sau execuția de lucrări, respectiv achiziția acestora, obținând astfel o rentabilitate și o eficiență superioare ale activităților economice desfășurate.

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoană de contact: Erik Barna

Funcție: Director proiect

Tel.: 0364-404.454, Fax: 0378.107.375, e-mail: office@lifeishard.ro

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 "Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă", Obiectiv specific 2.2. „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, Acțiunea 2.2.1  „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”