monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presa - ANUNȚ FINZALIZARE PROIECT „PLATFORMĂ INOVATIVĂ INTELLIGENT ENVIRONMENT CU ASISTENT VIRTUAL DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ” Cod SMIS: 116247

Comunicat de presă


Data: 30.01.2019

ANUNȚ FINZALIZARE PROIECT       

„PLATFORMĂ INOVATIVĂ INTELLIGENT ENVIRONMENT
CU ASISTENT VIRTUAL DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ”

Cod SMIS: 116247

La data de 03.08.2017 a fost semnat Contractul de finanţare pentru proiectul “Platformă inovativă Intelligent Environment cu asistent virtual de inteligenţă artificială” – cod SMIS 116247, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Obiectiv specific 2.2. “Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitate economică”, Acţiunea 2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Obiectivul General al proiectului este reprezentat de stimularea, promovarea şi susţinerea intereselor comune ale sectoarelor economice cu potenţial competitiv, dar nu exclusiv, colaborărilor între structurile de tip cluster şi a membrilor acestora, prin facilitarea accesului la o platformă inovativă cu impact asupra creşterii competitivităţii prin facilitarea eficientizării consumului de energie, dezvoltării de noi colaborării, atragerii de investiţii, contribuind în acest fel la trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare.

Obiectivul general s-a operaţionalizat prin realizarea următoarelor obiective specifice/rezultate:

     * A fost formata o echipa de specialişti IT şi marketing (15 persoane) în scopul realizării platformei Intelligent Environment cu asistent virtual de inteligenţă artificială;

     * A fost achizitionata infrastructura necesara (software şi hardware);

     * A fost dezvoltat un modul experimental alfa;

     * S-a obtinut un produs inovativ reprezentat de platforma Intelligent Environment cu asistent virtual de inteligenţă artificială cu impact asupra eficientizării consumului de energie pentru birouri şi locuinţe;

     * S-a realizat creşterea nivelului de inovare în companie prin dobândirea de capabilităţi specifice inovării de produs;

     * A fost realizata promovarea programului si platformei software prin activităţi specifice de informare şi publicitate.

Indicatorii de realizare propusi prin proiect pana la finalul perioadei de implementare au fost realizati integral: număr de produse / servicii / aplicaţii TIC inovative realizate – 1 bucata, active corporale si dispozitive aferente / active necoprorale achiziţionate – 61 bucati.

Beneficiar al finanţării: SPHERIK TECHNOLOGIES SRL (Comuna Floresti, str. Avram Iancu, nr. 500, judeţul CLUJ)

Valoare totală a proiectului: 1.522.369,00 lei.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.392.246,95 Lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 803.758,24 lei, valoarea nerambursabilă din bugetul naţional este de 164.625,18 lei, valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului este de 423.863,53 lei.

Durată proiect: 18 de luni, respectiv de la 03.08.2017 până la 02.02.2019.

Impactul proiectului: au fost create 15 noi locuri de munca pe perioada de implementare a proiectului, au fost angajate pe perioada nedeterminata 2 persoane in urma implementarii proiectului, aplicatia software rezultata in urma implementarii proiectului va permite integrarea pe verticală a mai multor sectoare de activitate, respectiv realizarea de proiecte comune pe întreg lanţul valoric, de la furnizori până la clienţi, avand ca impact final reducerea consumurilor de energie electrica prin utilizarea de dispozitive inteligente la nivelul companiilor si locuintelor persoanelor fizice.

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin

Programul Operational Competitivitate2014-2020

“Competitivi impreuna”

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 

Date de contact:

Spherik Technologies SRL

Comuna Floresti, strada Avram Iancu, nr. 500, Cluj-Napoca, Romania

Nume: Ioana Maria Handabut

Adresa de e-mail: office@spherik.eu

Telefon: 0743.007.978

okosh

http://okosh.io/