monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă- Îmbunătățirea competitivității AAM Services prin extinderea capacității de producție

Comunicat de Presă


30.01.2019

Îmbunătățirea competitivității AAM Services prin extinderea capacității de producție

 

Beneficiarul: AAM SERVICES SRL anunță lansarea proiectului ” Îmbunătățirea competitivității AAM Services prin extinderea capacității de producție” finanțat prin, Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Înbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Autoritatea de Management responsabilă este MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE ȘI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, iar Organismul Intermediar responsabil este AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST

Valoarea totală a proiectului este de  3.925.782,63 lei din care Valoarea finanțării nerambursabile este de 2.070.159,30 lei.

Data începerii proiectului este 30.10.2018 și Data finalizării proiectului: 30.04.2020.

Cod SMIS: 116215

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al AAM Services este de a-si îmbunatati competitivitatea pe piata vizata prin extinderea capacitatii existente in conformitate cu domeniul de activitate corespondent codului CAEN 2893. Concret, proiectul îsi propune achizitionarea de active corporale si necorporale care sa determine cresterea volumului de productie a sistemelor transportoare, îmbunatatirea procesului de productie si cresterea calitatii produselor realizate, obtinerea certificarii produsului, obtinerea certificarii sistemului de management la sanatatii si securitatii ocupationale si a sistemului de management al sigurantei alimentelor precum si consolidarea pozitiei pe piata internationala prin participarea la târguri internationale de profil.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

-  Cresterea volumului de productie a sistemelor transportoare prin investitii în tehnologii performante

- Certificarea completa a sistemelor de management si certificarea conformitatii produselor

- Consolidarea pozitiei pe piata internationala

Rezultatele investiției sunt:

- Tehnologii performante incluse în procesul tehnologic. Prin proiect se va achizitiona un echipament pentru debitari de înalta precizie cu comanda numerica computerizata si un soft de design si proiectare specific domeniului productiv.

- Obtinerea certificarii OHSAS 18001 si ISO 22000 pentru sistemele de management si obtinerea marcajului CE si emiterea declaratiei de conformitate pentru produs.

- Participarea la un târg international în calitate de expozant

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii este:

Impact social - Crearea a cel puțin 3 noi locuri de muncă din care cel puțin două pentru persoane încadrate în categorii defavorizate.

Impact de mediu – Soft-ul achizitionat are o functionalitate care determina masurarea impactului asupra mediului a produsului proiectat, astfel incat acesta va tine sub control costurile si va ajuta la reducerea impactului asupra mediului a produsului proiectat. Achizitionarea echipamentului pentru debitare de inalta precizie are incorporata o tehnologie noua care reduce considerabil consumul de resurse in operare. Datorita achizitionarii acestui echipament compania va reduce semnificativ rebuturile de calitate, precizia de taiere va elimina cantitatea de deseuri generata.

Impact economic si tehnologic – Proiectului vine si în contextul european de digitalizare a proceselor de productie si cresterea gradului de automatizare. Una din temele centrale la nivel european este nevoia de digitalizare a productiei. Pentru a raspunde solicitarilor de individualizare a produselor, sistemele de fabricatie flexibile devin din ce în ce mai importante. Simularea si sistemele inovative de control ale productiei reduc rebuturile si cresc eficienta costurilor.

 

AAM SERVICES SRL

municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 16, județul Cluj,

J12/4977/1994, CUI 6846700

0731250900, e-mail: aamservicesro@gmail.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei