monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă- Anunț finalizare proiect ”Dotare cu echipamente pentru laborator dentar”

 


Comunicat de Presă

30 ianuarie 2019

Anunţ finalizare proiect  ”Dotare cu echipamente pentru laborator dentar

 

ND DENTAL LABOR SRL, în calitate de beneficiar al contracului de finanţare nr. 2638/13.07.2018   încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar, anunţă finalizarea implementării proiectului ”Dotare cu echipamente pentru laborator dentar”, derulat începând cu data de 11.02.2016 în Cluj-Napoca, cod MySMIS 112562.

Proiectul, co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de Investitii 2.1.A „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri – MICROÎNTREPRINDERI’, a avut o valoare totală de 746.021,12 lei şi o finanţare nerambursabilă de 575.544,10 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de 489.212,48 lei.

Obiectivul principal al proiectului a fost modernizarea procesului de producţie al societăţii S.C. ND DENTAL LABOR S.R.L. prin intermediul achiziţionării unui echipament necesar creşterii productivităţii acesteia.

Printre rezultatele atinse în cadrul proiectului se numără: creşterea numărului mediu de salariaţi cu 3 persoane, dintre care unul apartinând unei categorii defavorizate, cât şi dotarea societăţii cu un echipament performant, de ultimă generaţie, în vederea creşterii capacităţii de producţie şi calităţii produselor actuale, eficientizării timpului de realizare a produselor, optimizării fluxului tehnologic, creării a două noi produse şi asigurării protejării mediului înconjurator în urma utilizării unui echipament eficient energetic.

Impactul investiţiei la nivel local a constat în creşterea nivelului de tehnologizare al laboratoarelor de tehnică dentară şi a calității serviciilor oferite, precum şi promovarea spiritului antreprenorial.

 

Date de contact beneficiar: Cluj-Napoca, Strada Salcâmului, nr. 37, parter, unitatea 186; jud. Cluj

tel. 0744/669.811, e-mail: nacho_3370@yahoo.com, persoană de contact – Naciu Dorin-Daniel

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei