monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Anunț începere proiect “REBUILD 3D- Îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a serviciilor la SC UNION PROTECTION SRL prin investiții în echipamente, servicii și active necorporale"

Comunicat de presă

          Data:  23.01.2019

 

Anunt începere proiect “REBUILD 3D- Îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a
serviciilor la SC UNION PROTECTION SRL prin investiții în echipamente, servicii și active
necorporale"

UNION PROTECTION SRL anunță începerea activităților proiectului “REBUILD 3D – Îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a serviciilor la SC UNION PROTECTION SRL prin investiții în echipamente, servicii și active necorporale” Cod SMIS 115448

Proiectul va fi finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, care este implementat la nivel național de catre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de autoritate de Management, iar la nivelul regiunii Nord-Vest de către Agenția de DezvoltareRegională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 19.12.2018 – 31.10.2019 și are o valoare totală de 4.343.605,36 lei. Finantarea nerambursabila primita este în valoare de 2.613.131,85 lei din care 2.221.162, 07, lei din FEDR si 391.969,78 lei din bugetul național.

Obiectivele proiectului sunt:

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului propus spre finanțare vizează creșterea competitivității SC Union Protection SRL pe piața națională de securitate fizică și securitate la incendiu prin creșterea capacității de proiectare folosind echipamente inovative, respectiv vizează înființarea și dotarea unei PLATFORME TEHNOLOGICE cu utilaje și echipamente high-tech, care vor conduce la creșterea gamei de servicii în domeniul proiectării , culegerii de date și oferirii de servicii noi.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv 1 Dotarea platformei tehnologice cu utilaje si echipamante high-tech. Pentru atingerea acestui obiectiv se vor realiza următoarele activități:

Activitatea 1. Achiziția unui scanner 3D high-tech pentru culegerea de date.
Activitatea 2. Achiziția echipamentelor de tip Hardware, suport pentru sistemele informatice:
Imprimanta/scanner A0, Imprimanta multifuncțională A3, Stații de lucru, Sistem holographic de machetare (Holobox)
Activitatea 3. Achiziția sistemelor software
Activitatea 4. Certificarea activității
- Obiectiv 2. Protejarea mediului

Prin procesul tehnologic propus, respectiv prin utilajele și soluțiile software, soluția construită protejeaza mediul. Scannerul 3D culege date din teren în cel mai scurt timp posibil și culegerea informațiilor nu este una invazivă.
- Obiectiv 3. Creșterea numărului de angajați cu un procent de 16.67% fața de cele 18 persoane angajate în prezent în activitate prin crearea a trei (3) noi locuri de muncă și menținerea acestora pe o durata de peste 3 ani de la data finalizării proiectului.
- Obiectiv 4. Reducerea consumului energetic cu 4% în următorii ani prin folosirea de echipamante ecoeficiente și prin promovarea dezvoltării durabile.
- Obiectiv 5. Reducerea de deșeuri de tip plastic, prin machetizarea holografică.
- Obiectiv 6. Certificarea activității de proiectare.

UNION PROTECTION SRL
Date de contact: Cluj-Napoca, Aleea Parâng, nr 27, ap. 17,
telefon/fax: 0264 592 246, email: protection@unionco.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei