monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

ANUNȚ DE PRESĂ - Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de investiții „DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SC SAFETY GROUP SRL” Cod SMIS 107348

ANUNȚ DE PRESĂ   

                                          14.01.2019

Programul Operațional Regional 2014 – 2020
Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul de investiții
„DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SC SAFETY GROUP SRL”
Cod SMIS 107348
- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

            SAFETY GROUP S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj Napoca, Str. Nicolae Titulescu, nr. 38, bl. 18, et. 4, ap. 4, județul Cluj, și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 17.07.2018 contractul de finanțare nr. 2620 / 17.07.2018, în valoare totală de 339.027,57 lei, care se estimează că va avea ca rezultat, achiziționarea de echipamente performante și inovative, eficiente energetic, pentru dezvoltarea activității, creșterea numărului de angajați, eficientizarea iluminatului în spațiile de producție, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate, adaptarea echipamentelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități, asigurarea accesului de către persoane cu dizabilități și angajarea de persoane din categorii defavorizate.

          Proiectul, care primește finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, va fi implementat în perioada 01.04.2017 – 31.05.2019, în Mun. Cluj Napoca, str. Dragalina, nr. 85 – 87 , ap. 8, jud. Cluj. 

            Valoarea totală a proiectului este de 339.027,57 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 241.316,64  lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 205.422,47 lei şi Bugetul Naţional – 36.251,02lei.                                 Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Date de contact:
SAFETY GROUP SRL
COVACI CRISTIAN TEODOR
Manager General
Municipiul Cluj-Napoca, Str. Nicolae Titulescu, nr 38. bl 18, et. 4, ap. 4 judetul Cluj
Tel. 0728 899 924, e-mail: office@safetygroup.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei