monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Finalizarea proiectului „Creșterea competitivității firmei SC MCA&MVA CONSTRUCT SRL prin dezvoltarea de noi activități”

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      
Comunicat de presă21.12.2018


 
Finalizarea proiectului
„Creșterea competitivității firmei SC MCA&MVA CONSTRUCT SRL prin dezvoltarea de noi activități”

 

                S.C. MCA & MVA CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în municipiul Dej, str. 1 Mai, nr. 96, județul Cluj, anunță finalizarea proiectului “Creșterea competitivității firmei SC MCA&MVA CONSTRUCT SRL prin dezvoltarea de noi activități“ având cod SMIS 109741, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 2220/04.06.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar. Proiectul s-a implementat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici și mijliocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

                Valoarea totală a proiectului este de 908.342,18 lei. Finanțarea nerambursabilă este de 817.507,96 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este în valoare de 694.881,77 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este în valoare de 122.626,19 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității firmei MCA&MVA CONSTRUCT SRL prin dezvoltarea și diversificarea serviciilor sale, atât sub aspect calitativ cât și cantitativ, în vederea consolidarii sale pe piață și diversificarii activității de bază.

Obiectivele specifice ale proiectului constau in:

Extinderea bazei tehnologice a firmei prin achizitia a 2 utilaje noi si a 6 echipamente noi
Angajarea de 5 noi persoane, inclusiv persoane din categoriile defavorizate, și menținerea acestor locuri create pe toată perioada de durabilitate a proiectului

Rezultatele proiectului au constat în achiziționarea de 2 utilaje noi: încarcator multifuncțional și miniexcavator, și 6 echipamente: cupa malaxor, furci încărcător, foreză, generator, popi metalici, sistem cofraj metalic, precum și crearea de 5 noi locuri de muncă, inclusiv pentru persoane din categoriile defavorizate.

Impactul investiției la nivel local și regional prin implementarea activităților proiectului este acela privind crearea de 5 noi locuri de muncă, inclusiv din categoriile defavorizate și creșterea calității serviciilor oferite clienților prin echipamentele si utilajele noi achiziționate.     

S.C. MCA & MVA CONSTRUCT SRL
Contact: Mihalescu Gabriela Daciana
Tel: 0731.006.220 E-mail: gmihalescu@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei