monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Anunț de mediu

Cuc Rareş Razvan în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra declanşarii etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu: PUZ construire
hală depozitare cross docking P+1, comuna Apahida, satul Sub Coastă, fn, judeţul Cluj. Prima versiune a planului poate fi consultată la proiectant în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, din data 11.12.2018. Publicul interesat poate transmite în scris comentarii şi sugestii,
pana la data de 03.01.2019, la APM Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, bl.9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro"