monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Derulare proiect „Dezvoltarea firmei SFR MINI EXCAVATOARE SRL”

Comunicat de presă

Data: 12.11.2018

 


Derulare proiect „Dezvoltarea firmei SFR MINI

EXCAVATOARE SRL” 


SFR MINI EXCAVATOARE SRL, cu sediul în Loc. Sântuhalm, Municipiul Deva, nr. 126, Judeţul Hunedoara, derulează, începând cu data de 10 Octombrie 2018, proiectul „Dezvoltarea firmei SFR MINI EXCAVATOARE SRL” cod SMIS 114361, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 şi Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Perioada de implementare a proiectului  este de 29 de luni, respectiv între data 06.03.2017 şi data 31.07.2019.
Valoarea totală a proiectului este de 4.393.249,80 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.648.867,44 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 2.251.537,31 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 397.330,13  lei).
Proiectul se implementează în  Localitatea Cluj- Napoca, Judeţul Cluj, teren în suprafaţa de 2.100 mp, înscris sub B1 în Cartea Funciară nr. 308003.
Obiectivul proiectului îl constituie crearea unei unităţi noi prin dotarea unui spaţiu și creșterea competitivității economice a firmei, prin achiziția de utilaje de înaltă performanță utilizate în activitatea de recuperare a materialelor reciclabile sortate și prin creșterea forței de muncă prin angajarea unei persoane, în contextul actual al dezvoltării durabile și în acord cu tendințele europene.


SFR MINI EXCAVATOARE SRL
Persoana de contact: Sfâru Petronela Cătălina – Administrator
Telefon: 0751 108 784
Fax: 0351185500
Email: oraesa_sfr@yahoo.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei