monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Anunț finalizare proiect cu titlul: „Creșterea competitivității SC Brandis Berg SRL prin achiziția de utilaje performante”

Comunicat de presă

Data: 12.11.2018


Anunt finalizare proiect  cu titlul: “CRESTEREA COMPETITIVITATII SC BRANDIS BERG SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE”


SC BRANDIS BERG SRL, cu sediul în: Loc.  Satu Mare, str. Traian Vuia, nr. -, bloc C3, scara -, etaj -ap. 6, jud. Satu Mare,  a finalizat activitatile proiectului “CRESTEREA COMPETITIVITATII SC BRANDIS BERG SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE”, cod SMIS 104246, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, prin Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului a fost de 1.326.590,09 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 889660,27 lei, respectiv valoarea eligibila nerambursabila a contributiei europene (FEADR) de 756211,23 lei, reprezentand 68% din valoarea totala eligibila aprobata si valoarea eligibila nerambursabila din Bugetul de stat de 133449,04 lei, reprezentand 12% din valoarea totala eligibila aprobata.  Proiectul s-a finalizat in data de  30.11.2018.
Obiectivul proiectului a constat in: diversificarea produselor realizate de societate prin realizarea de produse noi inovative, imbunatatirea procesului de productie, cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor lucru care va duce la cresterea indicatorilor de performanta, a productivitatii si competitivitatii societatii, pe termen mediu si lung


Impactul proiectului la nivel local a constat in:
- crearea de noi locuri de munca pentru inca 5 persoane
- cresterea contributiei firmei la bugetul local (taxe si impozite)
- promovarea  principiilor privind egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati, promovarea drepturilor persoanelor din categorii defavorizate, utilizarea eficienta a resurselor

SC BRANDIS BERG SRL


Nume persoană contact: Lazăr Cristian-Andrei

Funcție Administrator


Tel. 0721.261.197, e-mail clazar.brandis@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei