monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Centrul Medical Transilvania - Anunț de presă privind deschiderea proiectului

 

COMUNICAT DE PRESĂ                                                                                            02.11.2018


Anunț de presă privind deschiderea proiectului                                                                                                  

S.C. CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA S.R.L. cu sediul în Str. Cireșilor, Nr. 28, cod postal 400487, Cluj-Napoca, județul Cluj derulează, începând cu data de 04.06.2018 proiectul „ CENTRU DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE PRIVIND DIAGNOSTICUL ȘI TRATAMENTUL ACCCIDENTELOR VASCULARE CEREBRALE”, ID P_34_485, COD MYSMIS 121574, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare Nr. 3 AXA 1/1.1.1./04.06.2018 încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).


Valoarea totală a proiectului este de 23,595,610.80 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 13,522,462.80 lei.

Locația de implementare este situată în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, Strada Rene Descartes, Nr.1-3, Județul Cluj.


Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea și  modernizarea capacității și infrastructurii de CDI a societății, realizabil prin înființarea unui centru de Cercetare - Dezvoltare în domeniul Sanătății privind una dintre cele mai răspândite cauze de morbiditate și mortalitate din România - accidentul vascular cerebral (AVC)-, cu departamente de cercetare specializate în care vor fi realizate studii privind urgențele neurovasculare.

Prin implementarea proiectului propus CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA urmărește derularea unor studii de cercetare-dezvoltare-inovare în vederea elaborarii protocolului medical îmbunătățit pentru diagnosticul și tratamentul accidentelor vasculare cerebrale, în vederea stabilirii de noi standarde ale sistemului de management de îngrijire a sănătății (health care management) la nivelul Uniunii Europene.


Durata de implementare a proiectului este de 36 luni începând cu data de 4 Iunie 2018.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.


Date de contact:

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la punctul de lucru al CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA SRL din Str. Viilor, nr. 54, cod postal 400347, municipiul Cluj-Napoca, persoană de contact dr. ABU ARIF KHALED MANIFI MOHAMED, Administrator, prin telefon la 0364.405.100 sau prin e-mail la khaledarif@yahoo.dk.