monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Lansare proiect „Creșterea eficienței energetice a clădirilor școală, atelier și sală de sport cu bază de recuperare din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS“

Comunicat de presă

Data: 31.10.2018


Lansare proiect „Creșterea eficienței energetice a clădirilor școală, atelier și sală de sport cu bază de recuperare din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS“

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 2938/18.09.2018, Cod SMIS 116163, pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor școală, atelier și sală de sport cu bază de recuperare din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS“. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională.


Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirilor școală, atelier și sală de sport cu bază de recuperare prin reabilitarea termică a anvelopei, a instalațiilor electrice, precum și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS.

Valoarea totală a proiectului este de 10.219.341,14 lei.


Valoarea totală eligibilă este de 9.228.903,32 lei din care:
7 .844.567,82 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %);
1.199.757,43 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (13 %) și
184.578,07 lei cofinanțare din bugetul Județului Cluj (2 %).
Valoarea totală neeligibilă este de 990.437,82 lei și se suportă din bugetul Județului Cluj.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt tinerii cu nevoi speciali care își desfășoară activitățile didactice, alături de personalul didactic cu predare, didactic auxiliar și cel nedidactic (administrativ) din cadrul liceului.


Implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor: școală, atelier și sală de sport cu bază de recuperare din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS“ va conduce la îmbunătățirea parametrilor relevanți privind eficiența energetică (consumul anual de energie primară, atât din surse neregenerabile, cât și regenerabile, nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră) aferenți clădirilor școală, atelier și sală de sport cu bază de recuperare din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS și, implicit, la reducerea costurilor cu reparațiile la instalațiile termice, electrice și de preparare apă caldă pentru aceste clădiri.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni.


Date de contact: ALIN TIȘE
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CLUJ
Tel: 0372/640030
E-mail: cjc@cjcluj.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
 
www.inforegio.ro      |   facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei