monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Anunț începere proiect: “Dezvoltarea societății Dimeco prin achiziția de active corporale și necorporale”

Anunț de presă

Data: 17 Octombrie 2018

Anunț începere proiect: ”DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII DIMECO PRIN ACHIZIȚIA DE ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE”

TRASMEC PRODUCTION RO SRL (fosta DIMECO SRL) anunţă începerea activităţilor proiectului “DEZVOLTAREA SOCIETATII DIMECO PRIN ACHIZITIA DE ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE“ Cod SMIS 114619, finanțat prin Regio Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacitătilor avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivelul regiunii Nord-Vest de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 16.02.2017–30.04.2020, perioada de implementare este de 39 de luni. Valoare totală a proiectului este de 3.153.745,14 lei. Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 1.663.240,50 lei, din care 1.413.754,42 lei din FEDR si 249.486,08 lei din bugetul national.
Contract de Finantare Nr. 2770/13.08.2018.
Obiectivul principal al proiectului il constituie imbunatatirea competatitivitatii intreprinderii TRASMEC PRODUCTION RO SRL (fosta DIMECO SRL) prin realizarea unei investitii initiale in domeniul fabricarii de componente pentru transportoare cu lant si cu melc.
Obiectivele specifice:
1. Extinderea capacitatii unei unitati existente din domeniul fabricarii de componente pentru transportoare cu lant si cu melc prin:
- Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, echipamente informatice specifice activitatii desfasurate
- Achizitionarea de licente, programe informatice, alte drepturi si active similare specifice
2. Derularea de activitati specifice prioritatii de investitie in vederea dezvoltarii capacitatii intreprinderii de a isi dezvolta si mentine avantajul competitiv:
- Implementarea procesului de certificare proces de sudura specific activitatii desfasurate in cadrul proiectului
- Implementarea procesului de certificare a sistemului de management al calitatii (ISO 9001:2015)
- Participarea, in calitate de expozant, la un targ international
3. Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de sanse prin:
- Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului in spatiile de productie) sau optimizarea functionarii instalatiilor si a fluxurilor tehnologice prin achizitionarea unui sistem de iluminat cu lampi inductie
- Angajarea de persoane din urmatoarele categorii defavorizate: „are varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani”;
- Includerea persoanelor de sex feminin atat in echipa de management si implementare a proiectului cat si in echipa de operare a investitiei.

TRASMEC PRODUCTION RO SRL (fosta DIMECO SRL)

Persoana de contact: Corina Farczadi, Manager Proiect

Tel/fax/email: 0752107701 / 0364101358/ corinapop@trasmec.ro ; office@trasmec.ro

 Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei