monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Finalizare implementare proiect ”Inovarea procesului de producție si diversificarea gamei de produse în cadrul firmei S.C. PRO PLAST PRODCOM S.R.L. prin achiziția de noi utilaje performante”

Comunicat de presă

Data: 11.10.2018

 

Tipul materialului: anunț de presă online

Titlul proiectului Inovarea procesului de producție si diversificarea gamei de produse in cadrul firmei SC PRO PLAST PRODCOM SRL prin achizitia de noi utilaje performante

Numele beneficiarului SC PRO PLAST PRODCOM S.R.L.

Locația de implementare Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 45, Jud. Cluj

Obiectivul general al proiectului de investiție, este dezvoltarea microîntreprinderii prin creșterea competitivității și productivității acesteia, prin realizarea de produse de calitate superioară asigurată la un raport optim de calitate-pret, asigurate prin achiziționarea de echipamente și utilaje tehnologice specifice procesului de producție, pe codul CAEN 2222-Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

Valoarea totala a proiectului 727,593.43 lei / Valoarea finantarii nerambursabile: 519,633.10 lei

Data începerii şi finalizării proiectului 06.03.2018 - 30.10.2018

Codul MySMIS 102941

Proiectul este implementat de catre PRO PLAST PRODCOM SRL si are urmatoarele obiective specifice:

•              Întroducerea de 3 produse noi ca urmare a inovării şi diversificării proceselor în cadrul firmei prin achiziția de 3 echipamente performante specifice procesului de producție de injectare mase plastice

•              Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului, și în perioada de durabilitate al proiectului.

•              Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea  a 1 persoană din categoria defavorizată și păstrarea locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului  si amenajare loc de parcare pentru persoane cu dizabilitati

Rezultate preconizate :

• 3 produse noi și un proces productiv îmbunătățit până la finalizarea implementării proiectului ca urmare a modernizării și diversificării fluxului tehnologic cu ajutorul echipamentelor tehnologice

• 1 loc de muncă nou creat în perioada de implementare a proiectului și asigurarea egalității de șanse prin angajarea cel puțin unei persoane din categorii defavorizate în perioada de implementare al proiectului

• Semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului cu valabilitate cel puțin până la finalizarea perioadei de durabilitate al proiectului

 

PRO PLAST PRODCOM SRL

Tel/email: 0730-504540 / info@proplast.ro

Persoana de contact: Koszta Hainal, Administrator – SC Pro Plast Prodcom SRL

Tel/fax/email: 0730-504540 / info@proplast.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României