monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

S.C. AUTOMATICNORD S.R.L. anunță finalizarea activităților în proiectului “CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII S.C. AUTOMATICNORD S.R.L. PRIN TEHNOLOGIZAREA PROCESULUI DE EXECUȚIE LUCRĂRI”.

Finalizare proiect

Data: 20.09.2018

 

S.C. AUTOMATICNORD S.R.L.  informează

Privind finalizarea activităților în proiectului “CRESTEREA COMPETITIVITATII S.C. AUTOMATICNORD S.R.L. PRIN TEHNOLOGIZAREA PROCESULUI DE EXECUTIE LUCRARI”. Proiectul a fost prevăzut a se derula în perioada 11.04.2018 si pana la data de 30.09.2019. Cod SMIS Proiect 109378.

Proiectul “CRESTEREA COMPETITIVITATII S.C. AUTOMATICNORD S.R.L. PRIN TEHNOLOGIZAREA PROCESULUI DE EXECUTIE LUCRARI”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către S.C. AUTOMATICNORD S.R.L   și are o valoare totală de 1,207,899.40 lei, din care 810,169.00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.  Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.       

Proiectul S.C. AUTOMATICNORD S.R.L consta in consolidarea pozitiei pe piata a S.C. AUTOMATICNORD S.R.L. in domeniul lucrariilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Premisa indeplinirii acestui scop o reprezinta imbunatatirea procesului de executie prin utilizarea noilor tehnologii si majorarea capacitatii de executie, astfel fiind necesara realizarea unei investitii in vederea achizitionarii de mijloace fixe moderne, de ultima generatie, specifice domeniului de activitate vizat.

Locatia proiectului Oras Salistea de Sus, str. Starcului, nr. 2, jud. Maramures, Cod postal 437295.

În urma implementării, prin activitățile realizate în proiect, s-au realizat următoarele:

-  Achiziționarea a 3 echipamente tehnologice noi: un Buldoexcavator, un Sistem de cofrare  si un Turn pentru iluminat mobil cu panou fotovoltaic;

-  S-au creat 5 noi locuri de muncă

Impactul proiectului la nivelul localității/regiunii este dat de faptul că prin această investiție societatea comercială va putea oferii servicii de lucrări de construcții de calitate în comunitatea locală și în regiune, în ceea ce priveste domeniul lucrariilor de de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, determinând prin noile contracte reinvestirea resurselor financiare încasate în comunitatea locală aducând în felul acesta un aport la dezvoltarea acesteia, si implicit, la crearea de noi locuri de munca.

SC AUTOMATICNORD SRL

Date de contact beneficiar: S.C. AUTOMATICNORD S.R.L

CUI: RO 32080326, Numar de înregistrare la Registrul Comertului: J24/653/30.07.2013

Adresa: Oras Salistea de Sus, str. Starcului, nr. 2, jud. Maramures, Cod postal 437295

Telefon: 0756810384, Mail: automaticnord@yahoo.com  


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei