monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - ANUNŢ LANSARE PROIECT“ Creşterea competitivităţii companiei Life is Hard S.A. prin achiziţia şi integrarea de module software pentru optimizarea portalului de afaceri OKEY” Cod SMIS 112373

 

Comunicat de presă


 

29.08.2018, Cluj-Napoca


ANUNŢ LANSARE PROIECT

“Creşterea competitivităţii companiei Life is Hard S.A. prin achiziţia şi integrarea de module software pentru optimizarea portalului de afaceri OKEY”


Cod SMIS 112373

       Life is Hard S.A., în calitate de beneficiar în cadrul contractului de finanţare nr. 2777/01.08.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi cu Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, implementează proiectul “Creşterea competitivităţii companiei Life is Hard S.A. prin achiziţia şi integrarea de module software pentru optimizarea portalului de afaceri OKEY”, proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea Competitivităţii Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Schema de ajutor de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investiţii 2.2. A, Schema de ajutor de stat regional pentru investiţii pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investiţii 2.2.A.


       Valoarea totală a proiectului este de 5.058.597,14 lei din care finanţarea nerambursabilă este reprezentată de suma de 2.443.996,51 lei. Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 23 luni de la data semnării contractului, iar locaţia implementării este situată în Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj.

       Obiectivul general al proiectului este creşterea competitivităţii economice a companiei LIFE IS HARD S.A..


       Obiectivele specifice ale proiectului vizează creşterea cifrei de afaceri prin dezvoltarea aplicaţiei OKEY, creşterea capacităţilor manageriale şi de inovare în cadrul companiei şi eficientizarea costurilor şi protejarea mediului înconjurător.

Prin proiect vor fi achiziţionate: un sistem module software aplicaţie Okey (17 noi funcţionalităţi pentru aplicaţia software Okey, din care una destinată persoanelor cu dizabilităţi), 3 laptopuri, 3 softuri office, 3 sisteme de operare, 1 sistem calculatoare tip "gateway"-call center ce va fi ataşat la aplicaţia Okey, 1 sistem eficientizare energetică.

 

Date de contact: Erik Barna, reprezentant legal,

office@lifeishard.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

De Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro    |    facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României