monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Comunicat de presă - Anunț începere proiect: ”ACHIZIŢIE UTILAJ ÎN CADRUL MADBETON S.R.L.”

Comunicat de presă

Data: 27 August 2018


Anunț începere proiect: ”ACHIZIŢIE UTILAJ ÎN CADRUL MADBETON S.R.L.”

MADBETON S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “ACHIZIŢIE UTILAJ ÎN CADRUL MADBETON S.R.L.“ Cod SMIS 113836, finanțat prin Regio Programul Operaţional Regional 2014–2020, Axa prioritară 2:” Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivelul regiunii Nord-Vest de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.


Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.06.2016–31.07.2019 și are o valoare totală de 1.398.638,56 lei. Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 894.395,60 lei, din care 760.236,26 lei din FEDR. Contract de Finanţare Nr. 2653/10.07.2018.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie dezvoltarea microintreprinderii MADBETON SRL prin modernizarea activităţii societăţii şi implicit creşterea productivităţii muncii şi a eficienţei organizaţiei.


Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Prin implementarea proiectului de investiţii societatea va putea să-şi creeze o bază tehnică în oraşul Borşa şi să execute lucrări de amenajare teren în oraşul Borşa şi alte oraşe din judeţ.


2. Creşterea numărului mediu de salariaţi ca urmare a realizării proiectului cu 5 salariaţi şi menţinerea numărului mediu de salariaţi actuali din cadrul societăţii

3. Respectarea şi promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabilă şi egalitate de şanse prin:


- Angajarea de persoane din următoarele categorii defavorizate: persoane care au vârstă cuprinsă între 15 şi 24 de ani.

- Includerea persoanelor de sex feminin atât în echipa de management şi implementare a proiectului

MADBETON SRL

Persoana de contact: MARIO-ADRIAN JURCUT, Administrator

Tel/fax/email: 0262 342 554 / 0262 344 460 / madbetton@yahoo.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
De Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro     |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României