monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Primăria Cluj-Napoca repară imobilele aflate în proprietatea municipalității cu 3,6 mil. €

Primăria a lansat o licitație pentru reabilitarea imobilelor aflate în proprietatea municipiului Cluj-Napoca.

Primăria Cluj-Napoca repară de urgență imobilele aflate în proprietatea municipalității cu 3,6 mil. €

Conform anunțului publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), municipalitatea alocă 17.219.297,39 lei (circa 3,6 milioane de euro) obiectivului „Reparații curente și în regim de urgență la imobilele aflate în proprietatea municipiului Cluj-Napoca”. Data limită de depunere a ofertelor este 2 aprilie 2020, ora 15:00.

Potrivit caietului de sarcini, lucările se vor realiza într-o singură etapă, după primirea ordinului de începere a lucrărilor. Executantul are obligația de a executa lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.


Lucrările vor începe după transmiterea ordinului de începere a lor de către beneficiar – care va avea cel puțin 42 de angajați – în maxim 3 zile lucrătoare. Termenul de finalizarea lucrării este conform contractelor subsecvente și se calculează începând de la data transmiterii ordinului de începere a lucrărilor. De asemenea, perioada de garanție pentru lucrări este de 24 de luni de la recepția lor.