monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Bun, dar costisitor! 7 mil. € pentru siguranța clujenilor. Primăria modernizează sirenele

Sistemul de înștiințare, avertizare și alarmare a populației municipiului Cluj-Napoca va fi modernizat și extins.

7 mil. € pentru siguranța clujenilor! Primăria modernizează sirenele învechite ale sistemului de alarmare

Actualul sistem de alarmare publică a populației din Cluj-Napoca are în componență în majoritate absolută sirene de generație veche, ce pot transmite doar semnale acustice, fără posibilitatea particularizării mesajelor în funcție de tipul de risc produs, cu un grad de audibilitate scăzut.

„Ținând cont de faptul că măsurile de răspuns luate în situații de urgență trebuie precedate de informare rapidă a cetățenilor aflați în zonele de risc major, pentru adoptarea unui comportament adecvat asigurării autoprotecției în caz de urgență se impune luarea măsurilor necesare modernizării și extinderii acestuia la întreaga UAT”, se arată în proiectul de hotărâre nr. 39/17.02.2020.


Astfel, potrivit municipalității, prin efectuarea lucrărilor de modernizare și extindere a sistemului de alarmare a populației se va realiza înștiințarea oportună a acesteia privind producerea unor situații de urgență/ de protecție civilă prin mesaje preînregistrate și semnale sonore, precum și a măsurile imediate de protejare.

Scenariu bun, dar costisitor!

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin împuternicitul inspectorului general general de brigadă, Dan-Paul Iamandi, a avizat favorabil varianta nr. 2 din studiul de fezabilitate „Modernizare și extindere a sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației municipiului Cluj-Napoca, în scopul transmiterii eficiente a mesajelor directe sau preînregistrate și a semnalelor acustice în situații de urgență și protecție civilă”.


Scenariul 2 presupune înlocuirea sirenelor electrice cu sirene electronice. De asemenea, se vor instala suplimentar: o centrală electronică de alarmare în cadrul Primăriei, o centrală electronică de alarmare într-o locație ce va fi indicată ulterior, un punct de comandă mobil și o extensie de centrală electronică de alarmare în sediul ISU Cluj, care va putea asigura comanda și monitorizarea sistemului centralizat.

Printre avantajele sistemului propus se numără reducerea costurilor de funcționare și întreținere a sirenelor, respectiv asigurarea a cel puțin două căi de acționare a sistemului (fir și radio). Opțional se poate implementa și acționarea prin GSM și internet. La capitolul dezavantaje însă, municipalitatea recunoaște că implementarea sistemului propus presupune costuri ridicate.


Valoarea totală a investiției se ridică la 27.832.149,38 lei (circa 5,84 milioane de euro) – fără TVA, finanțarea fiind asigurată de bugetul local. Conform devizului general, întocmit de proiectantul SC RDD Security Solution SRL, firmă din București, costurile totale estimative ale investiției sunt de 33.145.567,54 lei (inclusiv TVA), adică peste 6,95 milioane de euro, din care costurile pentru construcții-montaj se ridică la 6.364.088,82 lei

85 de locații în care vor fi montate sirenele

Momentan, în Cluj-Napoca există două sisteme centralizate de alarmare independente, care ar trebui să fie interconectate pentru a se realiza un singur centru de control și pentru a se putea lua măsuri de prevenire și protecție – în cazul producerii unor situații de protecție civilă – prin transmiterea mesajelor și semnalelor către autorități, dar și către cetățeni.


Potrivit raportului de specialitate, un aspect de neconformitate care determină funcționarea deficitară a elementelor actuale ale sistemului o reprezintă căile de transmitere a comenzilor, respectiv lipsa căilor dedicate (fir, radio, GSM) prevăzute în legislația specifică managementului situațiilor de urgență.

Pentru realizarea noului sistem sunt necesare: 16 sirene electronice de 1.200 W (din care o rezervă propusă), 62 de sirene electronice de 900 W și 6 sirene electronice de 600 W. Conform scenariului aprobat, sunt prevăzute 85 de locații în care urmează să fie montate sirenele moderne.


Ce cuprinde sistemul de alarmare existent al Clujului?

– 2 centrale de alarmare de 40 linii instalate – una în punctul de comandă al județului și una în punctul de comandă al municipiului;
– 5 centrale de alarmare de 10 lini instalate în centralele telefonice din cartierele Mănăștur, Gheorgheni, Mărăști, Donáth și una în unitatea de pe strada Giordano Bruno;
– 105 sirene electrice cu putere de 5,5 Kw, instalate în cartiere;
– 1 centrală de alarmare de 10 linii instalată în centrala telefonică de la fostul CUG (unde sunt centralizate sirenele instalate în zona industrială de pe Bld. Muncii;
– 12 sirene electrice necentralizate, instalate în secțiile agenților economici din municipiu;
– 1 centrală electronică de alarmare instalată la sediul Primăriei, în biroul Serviciului Protecție Civilă;
– 6 sirene electronice cu putere de 600 W, instalate la adresele (str. Aviator Bădescu nr.7, Casa de Cultură a Studenților, Primăria – Piața Unirii nr.1, Opera Maghiară, Magazin Central și strada Cuza Vodă nr.1).