monitorulcj.ro Menu

Actualitate

Ce condiții trebuie să îndeplinească pensionarii pentru a beneficia de transport gratuit în Cluj?

Veste bună pentru pensionari, CTP Cluj-Napoca emite cardurile de transport pentru „seniorii cetății”.

Ce condiții trebuie să îndeplinească pensionarii pentru a beneficia de transport gratuit în Cluj-Napoca?

Ca urmare a HCL nr. 865/17.10.2017, toate persoanele vârstnice și pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca, cu vârsta peste 70 de ani, indiferent de veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi”, precum și persoanele vârstnice și pensionarii cu vârsta sub 70 de ani, cu veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” sub 1.700 lei beneficiază de gratuitate la transportul în comun pe toate liniile pe raza municipiului Cluj-Napoca și pe raza comunelor Apahida, Baciu și Florești. De aceeași facilitate beneficiază toți cetațenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca (indiferent de cuantumul venitului).

Același act normativ menționează că toate persoanele vârstnice și toți pensionarii cu vârsta sub 70 de ani, cu veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” cuprinse între 1.701 si 1.900 lei, beneficiază de gratuitate la transportul în comun pe o singură linie pe raza municipiului Cluj-Napoca.

„Ca urmare, comunicăm persoanelor care se încadrează în aceste plafoane, precum și celor care au deja un abonament valabil, că eliberarea abonamentelor pe anul 2020 se va desfășura în perioada 11.11.2019-17.01.2020. Abonamentele pentru pensionari și persoanele vârstnice se vor emite pe carduri de călătorie contactless nominale”, transmite conducerea CTP Cluj-Napoca.

Documentele necesare:

1. Toate persoanele: Buletin sau Carte de identitate în original și o copie – se predă;

2. Toate persoanele: Ultimul cupon de pensie în original și o copie – se predă;

3. Toate persoanele: Cardul de transport – pentru cei care dețin un card;

4. Numai pentru persoanele care NU au mai avut card – copia după decizia de pensionare și Cererea pentru emitere card – se predau;

5. Numai pentru persoanele care au avut card dar s-a pierdut/furat/deteriorat – se achită contravaloarea pentru emiterea unui card nou și se completează „Cerere Card Pierdut/Furat/Deteriorat” – se predă;

6. Numai pentru pensionari pe caz de boală – decizia medicală în copie – se predă;

7. Numai pentru pensionarii urmași și orfani cu varsta de până la 26 ani (elevi, studenți) – decizia de pensie de urmaș în copie – se predă; carnetul de elev/student vizat pe anul școlar/universitar în curs, în copie – se predă;

8. Numai pentru persoanele vârstnice conform Legii 17/2000 Art.1 care au implinit vârsta standard (63 de ani femeile și 65 de ani bărbații) și nu realizează venituri – declarație pe proprie răspundere că nu realizează venituri – se predă.

Utilizarea cardului de călătorie contactless:

– Cardul trebuie reîncărcat în fiecare an cu abonamentul anual.

– Validarea: Cardul se validează la fiecare călătorie, abonamentul pe toate liniile se poate valida în mijlocul de transport și în orice stație. Abonamentul pe o linie se poate valida în mijlocul de transport și în stațiile care aparțin acelei linii. Se apropie cardul de zona marcată cu cercuri concentrice și se menține cardul nemiscat circa două secunde, până la confirmarea validării pe fundal verde. Dacă validarea nu reușește, reîncercati și la alt validator.

– Tronson Comun: Trebuie apăsat butonul „TRONSON COMUN” dacă se circulă pe altă linie decât cea din abonament, dar care care are tronson comun cu cea din abonament.

– Pierderea/Blocarea: În cazul pierderii/furtului/deteriorării cardului, acesta va fi blocat la cererea posesorului, iar titlurile de călătorie vor putea fi transferate pe un nou card.