monitorulcj.ro Menu

Actualitate

Se pregătește un contract monstruos: peste 160 mil. € pentru ridicarea gunoaielor din Cluj

Clujul se pregătește de o licitație fabuloasă pentru atribuirea pe 10 ani a serviciului de ridicare a gunoaielor din oraș. Singurul impediment: nefinalizarea Centrului de Deșeuri.

Primăria Cluj-Napoca a comandat un studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor în cadrul proiectului Centrului de Deșeuri.

Autoritățile susțin că investițiile aferente Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj urmează să fie finalizate în 2020, iar toate primăriile trebuie să demareze procedurile de licitație pentru delegarea serviciilor de colectarea și transportul deșeurilor.

Consiliul Județean va iniția și derula procedurile de achiziție publică privind contractele de delegare a gestiunii instațiilor realizate prin proiect (stații de transfer și Centrul de Managament Integrat al Deșeurilor), iar pentru contractele de delegare privind serviciile de colectare a deșeurilor și transportul acestora la stațiile de transfer arondate zonei de operare, procedurile de licitație vor fi inițiate și derulate de ADI (Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj), în numele consiliilor locale implicate.

În 2017, în județul Cluj erau 21 de operatori de salubritate care urmează să își sisteze activitatea în domeniul colectării și transportului deșeurilor, în baza contractelor încheiate prin atribuire directă, la intrarea în activitate a viitorului operator de colectare.

La Cluj, costul serviciului de salubrizare se situează între 2,98 lei/persoană și 12,42 lei/persoană.

Tarife mai mari la gunoi, platforme fără autorizație de mediu

La începutul lui 2018, municipalitatea a achiziționat un studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor în județul Cluj. De toate aceste documentații s-a ocupat firma EPMC Consulting SRL Cluj-Napoca. Vorbim de aceeași firmă care în 2013, a primit de la Consiliul Judeţean Cluj 1,3 milioane lei pentru sprijin managerial în implementarea Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor. Proiectul e pe butuci, dar firma de consultanţă a facturat serviciile şi a încasat banii.

“În lipsa unui sistem funcțional de management integrat al deșeurilor, autoritățile au fost nevoite să găsească soluții temporare de eliminare a deșeurilor. Prin urmare, tarifele aplicate populației au crescut. Din datele statistice majoritatea deșeurilor sunt eliminate la depozitul de deșeuri ECO Bihor, dar sunt cantități mari de deșeuri care se regăsesc pe platforme de stocare temporară (RADP Cluj, Salprest Rampă, Gherla, Câmpia Turzii), unele din ele funcționând fără autorizație de mediu. De pe aceste platforme, deșeurile sunt transportate pentru eliminare finală în județele învecinate, Bihor, Sălaj, Harghita”, se arată în studiu, care menționează că în prezent se colectează aproximativ 180.000 tone de deșeuri municipale/an.

Investiții minime, profit maxim

Viitorul operator va trebui să investească în recipienți pentru colectarea deșeurilor menajere reziduale/biodegradabile, echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilor din construcții și demolări, autogunoiere compactoare și alte autospeciale și mașini de colectare pentru cadavrele de animale de pe domeniul public.

“Perioada de concesiune estimată a fost de 10 ani, egală cu perioada de amortizare a echipamentelor. Valoarea de achiziție a bunurilor necesare a fi furnizate de către operator a fost estimată la 116.866.133 lei. În activitatea de colectare s-a estimat un necesar de 89 de vehicule de colectare și transport. Prețul la combustibil a fost considerat de 5,5 lei la un consum de 30 litri motorină/100 kilometri. Cheltuielile cu mentenanța mașinilor (reparații, piese de schimb, anvelope, spălare mașini etc), în procent de 6,5% din valoarea de investiție, circa 45.763 lei/an/autovehicul. Costurile administrative au fost estimate la 1,5 milioane euro/an (cheltuieli administrative – chirii, utilități, cheltuieli financiare, de contabilitate etc)”, menționează studiu.

Ce investiții se preconizează a fi făcute de operatorii de salubritate:

Zona I Cluj  - recipienți pentru colectarea deșeurilor (2 milioane euro), saci pentru colectarea deșeurilor reciclabile (73,6 milioane lei), autogunoiere (8,1 milioane euro), recipienți pentru colectarea deșeurilor din construcții/demolări (141.000 euro), mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor de construcții/demolări (1,3 milioane euro), hazmobil dotat cu recipiente adecvate pentru colectarea diferitelor tipuri de deșeuri (66.000 euro), autospecială frigorifică pentru colectarea și transportul cadavrelor de animale (40.000 de euro)

Zona II Huedin - recipienți pentru colectarea deșeurilor (275.596 euro), saci pentru colectarea deșeurilor reciclabile (21 milioane lei), autogunoiere (2,8 milioane euro), recipienți pentru colectarea deșeurilor din construcții/demolări (3.000 euro), mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor de construcții/demolări (275.000 euro), autospecială pentru colectarea deșeurilor voluminoase (150.000 de euro), hazmobil dotat cu recipiente adecvate pentru colectarea diferitelor tipuri de deșeuri (22.000 euro)

Zona III Mihai Viteazu - recipienți pentru colectarea deșeurilor (663.452 euro), saci pentru colectarea deșeurilor reciclabile (27,3 milioane lei), autogunoiere (3 milioane euro), recipienți pentru colectarea deșeurilor din construcții/demolări (30.000 euro), mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor de construcții/demolări (275.000 euro), autospecială pentru colectarea deșeurilor voluminoase (265.000 de euro), hazmobil dotat cu recipiente adecvate pentru colectarea diferitelor tipuri de deșeuri (22.000 euro), autospecială frigorifică pentru colectarea și transportul cadavrelor de animale (40.000 de euro)

Zona IV Gherla - recipienți pentru colectarea deșeurilor (444.812 euro), saci pentru colectarea deșeurilor reciclabile (25,1 milioane lei), autogunoiere (3 milioane euro), recipienți pentru colectarea deșeurilor din construcții/demolări (10.000 euro), mașini pentru colectarea și transportul deșeurilor de construcții/demolări (275.000 euro), autospecială pentru colectarea deșeurilor voluminoase (115.000 de euro), hazmobil dotat cu recipiente adecvate pentru colectarea diferitelor tipuri de deșeuri (22.000 euro), autospecială frigorifică pentru colectarea și transportul cadavrelor de animale (40.000 de euro)

“Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare s-au fundamentat în baza cheltuielilor de operare (cheltuieli de exploatare, de întreținere, de reparații, salariale), a costurilor care derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, a cheltuielilor financiare și includ și o cotă necesară pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit”, mai menționează documentul citat.

Cele mai profitabile zone

Zona ICluj-Napoca (populație – 459.013 locuitori din care 323.108 în municipiul Cluj-Napoca și 135.905 locuitori în rural - 30 de comune) deservită de CMID

Zona IIHuedin (populație – 35.171 locuitori și 25.564 locuitori în rural – 13 comune) deservită de stația de transfer Huedin

Zona IIIMihai Viteazu (populație – 126.077 locuitori, din care 84.424 în Turda și Câmpia Turzii și 41.653 în mediul rural – 13 comune) deservită de stația de transfer Mihai Viteazu

Zona IVGherla (populație – 106.620 locuitori din care 38.558 la Dej și 23.097 locuitori la Gherla și 44.965 în mediul rural – 19 comune)

Valoarea estimată a contractului de delegare este de 756 milioane lei

Valorile estimate ale contractelor de delegare sunt

Lotul I (zona I și II Cluj-Napoca și Huedin) – 523 milioane lei

Lotul II (zona III Mihai Viteazu) – 131 milioane lei

Lotul III (zona IV Dej/Gherla) – 102 milioane lei

“Pentru Zona I și Zona II s-a analizat și varianta în care va exista un singur operator, motivul principal fiind faptul că tariful rezultat în Zona II considerată ca un contract distinct, este destul de ridicat, atât pentru agenții economici, cât și pentru persoanele fizice. Aceasta se datorează numărului redus al locuitorilor din Zona II, precum și a volumului redus de deșeuri colectate, în condițiile existenței unor costuri fixe similare cu celelalte zone și care trebuie suportate. Din punct de vedere financiar, contractarea unui singur operator pentru tot județul Cluj ar asigura tarife mai mici pentru locuitorii din zonele II, III și IV, zone în care și veniturile salariale sunt mai mici. Chiar dacă se alege varianta cu operatori ai serviciului de colectare separați, pe zone, se recomandă ca serviciul de colectare pentru Zona I și II să fie contractat cumulat, având în vedere că în Zona II cantitatea de deșeuri colectată este mai mică față de costurile operaționale”, menționează studiul.

Redevența

În cadrul serviciului de colectare studiul propune o redevență calculată între investiția inițială realizată de autoritățile contractante și perioada de amortizare a acesteia, egală cu perioada de valabilitate a contractului de colectare.

“Pentru componenta de colectare și transport, investițiile realizate de autoritățile contractante se ridică la 10,2 milioane lei (reprezintă valoarea de cofinanțare a investițiilor realizate în cadrul proiectului SMID și investițiile proprii ale unora din primăriile din județ în sistemul de colectare/transport), iar pentru componenta stații de transfer, valoarea investițiilor autorității contractante se ridică la 7,5 milioane lei”, menționează documentul citat.

Valorile anuale estimate pentru redevență pe cele trei loturi sunt:

Lot I (zona I și II) – 976.589 lei/an

Lot II (zona III) – 258.615 lei/an

Lot III (zona IV) – 165.083 lei/an

COST RIDICARE GUNOI

8,23 lei/pers/lună – în mediul urban

5,07 lei/pers/lună – în mediul rural

Tarif pentru persoane juridice – 520,61 lei/tonă