monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Profilul “super-angajatului” lui Boc. Lucrează 16 ore pe zi și este plătit cu ore suplimentare în concendiu. Salarii, prime și premii ilegale de 3 milioane de euro la Primăria Cluj-Napoca

Funcționarii publici și polițiștii locali angajați la Primăria Cluj-Napoca au primit, ilegal, salarii și stimulente de 1,5 milioane de euro, arată Curtea de Conturi. În plus, alți angajați au beneficiat de premii de excelență și le-au fost plătite ore suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele de sărbători legale. Totalul abaterilor se ridică la 3 milioane de euro.

Camera de Conturi Cluj a constatat că s-au făcut plăţi nelegale de peste 13,5 milioane de lei reprezentând drepturi salariale acordate în 2017, la Primăria Cluj-Napoca, fiind vorba, în special, de stimulente sau premii.

Potrivit raportului Camerei de Conturi Cluj, au fost efectuate plăţi nelegale pentru ore prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care nu se lucrează.


Stimulente pentru toți angajații din pixul lui Boc

Curtea de Conturi precizează că în anul 2017 au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 7.034.670 lei reprezentând “drepturi salariale acordate necuvenit tuturor angajaților din aparatul de specialitate al primarului, prin includerea în salariul de bază a unor stimulente, în condițiile în care unii angajați nu aveau atribuții și nu au contribuit la administrarea creanțelor fiscal”.

“Includerea în salariul de bază în anul 2010 pentru personalul contractual și funcționarii publici a unor drepturi salariale necuvenite, în speță, stimulente, a generat un nivel supraevaluat al drepturilor acordate între anii 2011 și 2017”, spun auditorii Curții de Conturi.


Potrivit raportului, salariile brute acordate necuvenit pentru aparatul de specialitate al primarului pentru care au fost calculate și virate contribuții ale angajatorului sunt stabilite la suma totală de 7.034.670 lei astfel:

Personal Primărie: 4.714.267 lei


Direcția de evidență a persoanelor: 473.082 lei

Poliția Locală: 1.847.321 lei


În raport se menţionează şi faptul că, în anul 2017, au fost efectuate plăţi nelegale reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit angajaţilor Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale, Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, Centrului Bugetar de Administrare Creşe Cluj-Napoca prin includerea în salariul de bază a unor stimulente, în condiţiile în care angajaţii entităţii nu aveau atribuţii şi nu au contribuit la administrarea creanţelor fiscal, în sumă de 5,1 milioane de lei.

Super-angajatul care lucrează 352 de ore/lună

Curtea de Conturi mai arată că în intervalul ianuarie-iunie 2017 au fost angajate și plătite nejustificat din bugetul local drepturi de personal prin stabilirea eronată a salariului în cazul echipelor de implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile (modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public, înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice, reabilitarea termică a unităților preuniversitare din Cluj-Napoca).


“Potrivit pontajelor lunare, timpul efectiv alocat realizării acestor activități se încadrează zilnic între un minim de 1-2 ore și un maxim de 8 ore rezultând astfel un total de mazim 176 de ore într-o lună. Un responsabil de achiziții în cadrul proiectului  «înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice» a prestat câte 8 ore pe zi în 22 zile lucrătoare pentru implementarea proiectului, în condițiile în care persoana este încadrată la Serviciul achiziții publice, iar în pontajul întocmit pentru activitatea curentă derulată în cadrul instituției în luna martie 2017 aceeași persoană figurează cu o prestație zilnică de alte 8 ore pe zi în 22 de zile lucrătoare. Din coroborarea datelor ar rezulta că unii salariați au lucrat și câte 16 ore pe zi în cadrul instituției, respectiv 352 de ore pe lună ceea ce contravine Codului Muncii”, arată Curtea de Conturi.

Documentul citat mai menționează faptul că “personalul nominalizat în cadrul echipelor de implementare a proiectelor face parte din aparatul de specialitate al primarului, angajați cu normă întreagă (8 ore/zi) majoritatea având funcții de conducere cu sarcini de serviciu complexe și solicitante: secretar, director executiv-Direcția Tehnică, șef Serviciu Financiar, șef Serviciu Investiții, șef Serviciu Evenimente Publice etc”.

„Potrivit statelor de plată, în anul 2017 nu au fost efectuate ore suplimentare de către personalul entității, nominalizat în echipele de implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, în condițiile în care aceștia au derulat activitatea de bază, activitate în cadrul proiectului, iar unii dintre aceștia și-au desfășurat activitatea și în cadrul unor comisii constituite din dispoziția primarului”, mai precizează auditorii.

Echipa de audit nu a putut stabili cu exactitate numărul lunar al orelor lucrate efectiv de către persoanele nominalizate în echipele de proiect pentru activități din cadrul proiectelor finanțate din fonduri elvețiene nerambursabile, dar cheltuielile salariale efectuate de către entitate, în anul 2017, se ridică la 237.312 lei.

Plătiți regește sâmbătă și duminica

Curtea de Conturi mai arată că în anul 2017 “au fost plătite nejustificat din bugetul local drepturi de personal reprezentând premii și ore prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal și în alte zile în care nu se lucrează în cuantum de 1.394.191 lei, plăți care exced cadrul legal”.

„Personalul din aparatul de specialitate al primarului a primit premii, în cuantum variabil de persoană, până la un maxim de 1.450 lei. Marea majoritate a sumelor acordate ca premii de excelență au fost incluse în statul de plată aferent lunii noiembrie, achitate în decembrie 2017 și au avut la bază referatele întocmite de șefii de compartimente și aprobarea primarului, fără o evidențiere clară a unor criterii de performanță, respectiv al unui rezultat deosebit. Anterior, au fost recompensați cu premii pentru munca prestată 7 salariați cărora li s-a acordat suma totală de 5.650 lei. Totalul sumelor acordate ca premii de excelență în anul 2017 este în sumă de 927.904 lei”, se arată în documentul citat.

În concendiu, dar plătit pentru ore suplimentare

În paralel, Primăria a procedat și la plata orelor suplimentare efectuate de personalul din aparatul de specialitate al primarului care nu au fost recompensate cu timp liber corespunzător. Astfel, în anul 2017 au fost efectuate plăți pentru orele suplimentare efectuate și nerecuperate într-un interval de 60 de zile în cuantum total de 109.889 lei.

“De exemplu, un angajat a fost pontat în concediu de odihnă, dar figura și că a efectuat ore suplimentare ceea ce afectează acuratețea și veridicitatea consemnărilor”, se mai arată în documentul citat.

Alte nereguli găsite de Curtea de Conturi la Primăria Cluj-Napoca

 - În anul 2017 au fost efectuate plăți în sumă de 1.830.993 lei către Compania de Transport Public Cluj-Napoca reprezentând “recuperare cheltuieli de întreținere și funcționare ticketing perioada ianuarie 2015-martie 2017, în lipsa unui angajament legal din care să rezulte o obligație a Primăriei către CTP”

 - Au fost efectuate plăți necuvenite în favoarea Companiei de Transport Public în sumă de 30.870 lei reprezentând abonamente transport urban pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și pensionari care nu îndeplineau condițiile legale de acordare a facilității ed gratuitate pe toate liniile de transport

 - Au fost plătite din bugetul local facturi aferente consumului de gaze natural pentru Sala Polivalentă fără a fi recuperate integral sumele alocate, cuantumul total al restanțelor fiind de 493.379 lei și dobânzi de 15.540 lei

 - Neînregistrarea participării municipiului Cluj-Napoca la capitalul social al societății Cluj Innovation Park SA ca urmare a majorării acestuia prin aport în natură cu o suprafață de teren de 2,72 hectare cu o valoare de 1,5 milioane lei (echivalentul a 353.300 euro)

Cluj Innovation Park a fost înființată pentru administrarea Centrului Regional de Excelență pentru Industrii Creative (CREIC) și TEAM (Tehnologie, Evoluție, Antreprenoriat, Microîntreprindere)

 - Primăria Cluj-Napoca nu a realizat venituri la bugetul local în sumă de 5,8 milioane lei din închirierea spațiilor destinate comercializării produselor agroalimentare în piețele din oraș

 - Nu au fost realizate venituri la bugetul local în sumă de 31.227 lei reprezentând taxa pe terenul aparținând domeniului privat al municipiului Cluj-Napoca dat în concensiune către compania Cogedir-Gestao de Projectos SA.

În 2009, municipalitatea a concensionat un teren de 6.000 mp în Piața Mihai Viteazu către Cogedir, firma având obligația achitării taxei pe teren. Primăria Cluj-Napoca nu a calculate și încasat taxa pe teren conform contractului de concesiune. Compania Cogedir ar fi trebuit să realizeze în zonă un parking subteran. Primăria a câștigat în instanță anularea contractului de concesiune.

Reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca spun că vor analiza raportul Curții de Conturi Cluj, iar în măsura în care există concluzii care nu sunt în concordanţă cu punctul de vedere al instituţiei, se va acţiona procedural.

Potrivit auditului Curții de Conturi pe anul 2017, neregulile constatate privind bugetul local al municipiului Cluj-Napoca se ridică la peste 8,7 milioane de euro (41.482.000 lei).