monitorulcj.ro Menu
Actualitate

VET4ALL - Învăţarea la locul de muncă

Piaţa muncii din România prezintă mari dificultăţi în momentul de faţă datorită mai multor factori precum: lipsa personalului calificat, problemele din sistemul de învăţământ, implicarea agenţilor economici sau lipsa interesului populaţiei şcolare pentru a învăţa o meserie.

Şcoala Profesională Specială SAMUS Cluj-Napoca pregăteşte elevi cu cerinţe educaţionale speciale în filierele tehnologice precum: estetica şi igiena corpului omenesc, horticultură, patiserie, construcţii, instalaţii, prelucrarea lemnului şi mecanică. Cu toată implicarea cadrelor didactice şi a instituţiilor publice, aceşti elevi prezintă numeroase dificultăţi de angajare şi de adaptarea la locul de muncă.

Pentru a veni în sprijinul elevilor, instituţia şcolară s-a implicat în proiectul European VET4ALL-Dezvoltarea profesională a tutorilor și formatorilor VET pentru  sporirea  incluziunii sociale în învățarea prin munca- cu parteneri din ţări precum Italia, Spania, Malta, Belgia şi Bulgaria. Proiectul se desfăşoară pe o durată de 22 luni şi a început în luna ianurie 2019.        Proiectul urmăreşte să traseze norme metodologice, atât pentru agenţii economici cât şi pentru elevi şi instituţiile de învăţământ la nivel European, pentru o bună pregătire, adaptare, integrare şi inserţie a tinerilor cu dizabilităţi pe piaţa muncii.


Prima fază a proiectului a presupus un focus group cu specialişti ai şcolii pe tema învăţării la locul de muncă – WBL – working based learning – urmărindu-se problemele identificate de-a lungul timpul în practica şi munca elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, identificându-se posibile soluţii şi propuneri pentru îmbunătăţirea şi facilitarea integrării pe piaţa muncii a acestor elevi, acestea rezultând şi din dialogurile cu agenţii economici la care unii elevi îşi desfăşoară pregătirea practică. Materialul rezultat a fost tradus în limba engleză şi trimis celorlaţi parteneri din proiect. La rândul lor, partenerii îşi vor trimite propriile material care vor fi traduse în limba română. Acestea se vor concretiza într-un ghid de bune practici ce se adresează agenţilor economici, personalului didactic, elevilor, dar şi întregii comunităţi pentru o aplicare optimă a programelor WBL.

Fazele ulterioare ale proiectului vor avea drept teme: curricula pentru WBL, instruirea şi pregătirea personalului implicat în programele WBL precum şi rolul acestora.


Acest proiect vine în sprijinul instituţiilor de învăţământ, tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, agenţilor economici şi instituţiilor publice.

Articol scris de prof. Raluca Vlaicu

Etichete: Raluca vlaicu