monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Luna Plantării Arborilor în cadrul Direcției Silvice Cluj

În procesele colective din viața pădurii, regenerarea acesteia apare ca un proces de înnoire sau de refacere a generațiilor de arbori și arborete în locul celor exploatate sau distruse din diferite cauze.

Regenerarea se impune ca veriga obligatorie, un mijloc permanent de evoluție a vegetației arborescente, care asigură continuitatea pădurii în timp și spațiu.
În spiritul celor arătate mai sus, Direcția Silvică Cluj  și-a propus  acțiuni specifice de regenerare desfășurate sub egida „LUNII PLANTĂRII ARBORILOR ”(15 martie – 15 aprilie ), manifestare care și-a adus , în mod constant dar mai ales în ultimii ani, o contribuție la apropierea tinerei generații de pădure   și totodată la consolidarea imaginii silvicultorilor în relația cu mass-media și cu opinia publică, în general.
„Luna Plantării Arborilor” (Luna Pădurii) constituie prilejul de începere a lucrărilor de regenerare specifice acestei perioade, pentru menținerea continuității pădurii și creșterea productivității ei.   
Direcția Silvica Cluj  va regenera în primavara acestui an următoarele suprafețe :

-în fond forestier de stat  343 ha, din care: 193 ha regenerări naturale 150 ha împăduriri
-în fond forestier privat administrat de RNP – Romsilva  și cu contract de prestări servicii silvice  35 ha, din care: 11 ha regenerări naturale 24  ha împăduriri.


Pentru consolidarea plantațiilor executate în anii anteriori se vor executa lucrări de completări pe 35 ha din care : 30 ha în fond forestier de stat și 5 ha în fond forestier privat administrat.
La executarea tuturor lucrărilor se vor utiliza  un milion de puieți forestieri, produși în pepinierele proprii .
În fiecare an lucrările de regenerare au fost executate integral și s-au executat   în termen de cel mult două sezoane de vegetație de la tăierea unică sau definitivă, în conformitate cu prevederile legale.
Lucrările de regenerare au o pondere mai mare în zona montană a județului, în suprafețe afectate de doborâturi de vânt, dar și în zona colinară unde s-au executat tăieri de substituire, pentru înlocuirea unor arborete derivate cu altele mai productive și mai stabile din punct de vedere ecologic.
În vederea asigurării materialului săditor necesar lucrărilor de împăduriri din anii următori, în asortimentul de specii prevăzut în documentațiile tehnice, în primavara acestui an, în pepinierele silvice din cadrul direcției  se vor executa următoarele lucrări :

-semănături solarii 655 mp ;
-semănături în câmp 12 ari ( salcim , sălcioară );
-repicaje 72 ari ( molid , larice ) ;
-butășiri 5 ari ( plop euroamerican ).


Direcția Silvică sprijină în continuare proprietarii particulari și consiliile locale  care doresc să-și împădurească terenurile ce și-au pierdut parțial sau total capacitatea de producție agricolă prin acordarea asistenței tehnice gratuite și a puieților necesari contracost .
În continuare, în special la Pepiniera Mihai Viteazu, producem o gamă largă de puieți ornamentali, ce pot fi utilizați în lucrările de amenajare a spațiilor verzi .
Respectând tradiția anilor anteriori, în data de 30.03.2019 Direcția Silvică Cluj va organiza o acțiune de împădurire într-un șantier din cadrul Ocolului Silvic Cluj, trupul de pădure Gheorgheni  (la intersecția centurii Apahida- Vâlcele cu drumul de acces în localitatea Gheorgheni). Detalii despre acest eveniment pot fi primite la tel. 0264 420908  și de pe pagina de facebook  a Direcției Silvice Cluj.
De asemenea în această perioadă se vor organiza acțiuni de plantare cu  ONG-uri de profil , acțiuni care au devenit tradiție, cu participare pe bază de voluntariat, la  care  personalul silvic va asigura asistența tehnică și materialul săditor, în conformitate cu formulele de împădurire.
Sperăm că acțiunile organizate în cadrul “Lunii plantării arborilor“ sub sloganul “ Plantăm 1.000.000 de puieți“ să fie și în acest an un succes și așteptăm participarea unui număr cât mai mare de voluntari.