monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Direcția Silvică Cluj răspunde acuzelor din presă cu privire la tăierile de copaci din Pădurea Hoia-Baciu (P)

„Având în vedere numeroasele reportaje și articole apărute în mass – media privind situația fondului forestier din pădurea Hoia – Baciu din apropierea municipului Cluj-Napoca, dorim să aducem la cunoștința opiniei publice punctul de vedere al conducerii Direcției Silvice Cluj și, respectiv, al Ocolului Silvic Cluj.

Suprafața de fond forestier care face obiectul prezentelor articole apărute în presă se află în proprietatea privată a unor persoane fizice, suprafața de 173,3 hectare, persoane juridice, respectiv Consiliul Județean Cluj - Muzeul Etnografic al Transilvaniei -18,9 ha, U.S.A.M.V. Cluj –30 ha și se găsește sub incidența contractelor de servicii silvice de pază cu Ocolul Silvic Cluj din subordinea Direcției Silvice Cluj.

Pe aceste suprafețe de fond forestier au existat mulți arbori uscați, rupți, care au depășit cu mult vârsta exploatabilității, deoarece în aceste suprafețe nu au fost executate tăieri de produse de igienă și accidentale, contractele de pază și prestări servicii cu persoanele fizice fiind încheiate ulterior producerii acestor fenomene de declin fiziologic. Drept urmare, au fost puși în valoare și marcați arbori ce au fost afectați de fenomene de uscare, rupți, aflați în declin fiziologic  fără a depăși volumul aprobat, conform Codului Silvic – Legea 46/2008, art.20, respectiv 5 mc/an/ha.                 


Din punct de vedere admninistrativ-teritorial trupul de pădure Hoia – Baciu se găsește în apropierea a trei localități (Florești, Suceagu, Baciu) cu un număr mare de cetățeni de etnie rromă, care manifestă o agresivitate deosebită asupra fondului forestier și asupra personalului silvic – în data de 08.03.2017 au fost ultragiați pădurarii Rad Felician și Rad Cristinel , ambii din cadrul Ocolului Silvic Cluj în timp ce își exercitau atribuțiile de serviciu pe linia asigurării integrității fondului forestier . Ca urmare a faptelor de tăiere ilegală de arbori au fost încheiate de către titularul cantonului 12 Hoia – pădurarul Rad Felician, un număr de 9 contravenții silvice , cu un volum de 11,14 mc și o valoare a pagubei de 4.802,95 lei și  12 infracțiuni silvice cu un volum tăiat ilegal de 36,40 mc și o valoare a pagubei de 27.422,28 lei. La această data făptuitorii au fost identificați și sunt cercetați de către organele de poliție din cadrul Postului de Poliție al comunei Florești.

În ceea ce privește transformarea acestei suprafețe de pădure în pădure cu rol exclusiv de protecție și recreere Direcția Silvică Cluj împreună cu Ocolul Silvic Cluj asigură opinia publică de o deplină disponibilitate, însă la această dată considerăm că diligențele necesare înfăptuirii unui astfel de deziderat trebuiesc făcute prin deplina conlucrare a proprietarilor de fond forestier, autoritățile locale și alți factori interesați, în așa fel încât să se găsească modalitățile legale ce se impun în vederea asigurării de despagubiri vis-a-vis de uzufructul generat de aceste suprafețe de pădure pentru proprietarii de drept”, se arată în comunicatul de presă remis Monitorului de Cluj de către Direcția Silvică Cluj.