monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Începe depunerea dosarelor pentru finanțări neramburabile de la bugetul local pentru SPORT

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive din municipiu, în anul fiscal 2019.

Solicitanţi, federațiile de specialitate, asociațiile județene pe ramura de sport, cluburile sportive-persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ sau persoane juridice de drept public care depun o propunere de proiect pot depune dosarele pentru sponsorizările evenimentelor din fondul Primăriei Cluj-Napoca.

Bugetul pentru finanţarea activităţilor/acţiunilor sportive din cadrul programelor „Promovarea sportului de performanţă”, „Sportul pentru toţi” și „Evenimente sportive” de interes local, naţional sau internaţional, în anul 2019, se va aproba printr-o Hotărâre a Consiliului local. Finanţarea asigurată de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului. Suma alocată de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca pentru finanțarea activităților/acțiunilor sportive este în cuantum de 11.000.000 lei.


Obiective generale pe care trebuie să le îndeplinească sunt: promovarea sportului de performanţă, a sportului pentru toţi şi a unor evenimente sportive, evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului la reprezentarea şi sporirea prestigiului municipiului pe plan naţional şi internaţional; atragerea şi educarea cetăţenilor, indiferent de vârstă şi de categoria socială, pentru practicarea mişcării în aer liber.

Depunerea dosarelor cu proiectele de finanţare nerambursabilă se face în perioada 18 ianuarie 2019 - 18 februarie 2019, la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca.


Data limită de depunere a proiectelor de finanțare nerambursabilă este 18 februarie 2019 ora 16.30 la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, strada Moților nr. 7 și 18 februarie 2019 ora 24.00 pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca.

Finanţarea programelor aprobate se va efectua numai după atribuirea contractelor de finanţare.


În anul 2018, alocările de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asociațiile, federațiile și alte structuri din domeniul sportului au crescut cu 2,65 milioane lei, ajungând la suma de 9,35 milioane lei. Creșterea susținerii față de 2017 a fost de aproximativ 40% pentru cei care activează în domeniul  sportiv și au solicitat sprijin financiar municipalității conform legilor în vigoare. 40 de structuri sportive au beneficiat de finanţări nerambursabile din partea Primăriei.