monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Mircea Cărtărescu, Doctor Honoris Causa al UBB

UBB îi va decerna joi, titlul de Doctor Honoris Causa scriitorului Mircea Cărtărescu, profesor la Universitatea din București.

Distincţia este acordată în urma propunerii formulate de reprezentanţii Facultăţii de Litere a UBB pentru opera literară și științifică a prof. Mircea Cărtărescu, operă ce redefinește umanitatea prin puterea onirică a imaginației, înrădăcinează scriitorul în dimensiunea etică a prezentului și deschide reflecția asupra artei cuvântului către orizonturile viitoare ale lumii.

Laudatio va fi prezentată de prof. univ. dr. Ioana Bican, prodecan al Facultății de Litere a UBB.


Mircea Cărtărescu participă şi la Întâlnirile Internaţionale de la Cluj.

Mircea Cărtărescu este poet, prozator, eseist, critic literar şi publicist, precum și profesor în cadrul Facultății de Litere a Universității din București.


Face parte din grupul poeților optzeciști care au frecventat Cenaclul de Luni condus de criticul literar Nicolae Manolescu, dar în timpul studenției a participat și la ședințele cenaclului „Junimea”, conduse de Ovid S. Crohmălniceanu. Absolvent al Liceului „Dimitrie Cantemir” din București, el va urma cursurile Facultății de Limbă și Literatură Română.  În 1980 prezintă teza de licență despre imaginarul poetic eminescian din poezia postumă, care s-a transformat în volumul "Visul chimeric", reeditat în anul 2011.

Mircea Cărtărescu a debutat cu poezii la Cenaclul de Luni și în România Literară în anul 1978, coordonat de profesorul Nicolae Manolescu, și în volum în antologia Aer cu diamante, dar a citit și proză la Cenaclul de proză "Junimea" condus de Ovid S. Crohmălniceanu. De altfel a publicat o proză în antologia Desant'83. A debutat în volumul individual Faruri, vitrine, fotografii la editura Cartea Românească în anul 1980. A continuat să scrie versuri, a publicat mai multe volume, intre care se remarcă Poeme de amor sau Totul.