monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Primăria redesenează cartierul Zorilor. „Lipsa parcărilor generează conflicte”

Cartierul Zorilor va fi redesenat pentru “o creştere a calităţii vieţii” menţionează Primăria Cluj-Napoca. Planul municipalităţii este de a construi parkinguri într-o zonă în care acestea lipsesc cu desăvârşire.

sursa foto citynews.ro

Consilierii locali vor aproba în şedinţă aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) de regenerare urbană strada Gheorghe Dima – vest.

Teritoriul studiat este delimitat la est de strada Pajiştei şi strada Gheorghe Dima, la nord de Parcul Iuliu Prodan, la vest de Cimitirul Mănăştur şi la sud de un drum de acces la cimitir.


„Necesitatea demarării unui program de regenerare urbană pentru cartierele de locuințe realizate înainte de 1990 intervine pe fondul găsirii de alternative la nevoile actuale ale locuitorilor, astfel încât spațiul rezidențial în care locuiesc să devină o parte integrantă a orașului cu care să se poată identifica și care să conducă la o creștere a calității vieții”, arată referatul privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de regenerare urbană a acestei zone. „Din studiile realizate la nivelul cartierelor realizate anterior 1990, problema rezolvării parcajelor apare ca o prioritate la nivelul acestora. Astfel, într-o primă fază a procesului de regenerare urbană se dorește reglementarea subzonei destinată construcțiilor pentru parcaje colective și de cartier, în scopul construirii de parking-uri de cartier”.

Potrivit municipalităţii, “propunerile de dezvoltare ubanistică la nivelul ansamblului urban studiat au ca scop obţinerea următoarelor rezultate: realizarea unor proiecte integrate de parcări subterane şi supraterane, dezvoltarea unei reţele verzi de spaţii publice, dezvoltarea unei reţele de piste de biciclete, crearea unor spaţii exterioare pentru petrecerea timpului liber destinate tuturor categoriilor de vârstă: copii, tineret, persoane vârstnice, dezvoltarea unor proiecte de amenajare peisageră şi a unei strategii de mediu, crearea de locuri de muncă (în fazele de execuţie, ulterior mentenanţa parkingurilor şi a spaţiilor amenajate), creşterea mixajului funcţional”.


“Documentanţia analizează teritoriul amintit şi propune soluţii pentru problemele şi deficienţele spaţiului fizic şi a percepţiei locuirii la nivelul zonei. Principala problemă studiată este legată de rezolvarea parcajelor şi a conflictelor generate de amenajarea acestora în teritoriu, cu identificarea posibilelor subzone unde să se construiască imobile specializate pentru parcări”, susţin reprezentanţii municipalităţii.

Parking-urile ce ar urma să se construiască în această parte a cartierului vor avea regimul maxim de înălțime de două etaje cu parcare pe terasă – plus un parter și două etaje subterane. Cât privește parcările ce vor fi desenate la sol, acestea ar urma să fie amplasate, conform documentației, la cel puțin cinci metri de cea mai apropiată fereastră a unui spațiu de locuit.


“Se va da o atenţie deosebită iluminatului public ce va face obiectul unor studii de specialitate. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel. Se vor amplasa elemente de mobiliar – coşuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deşeurilor. se pot amplasa platforme subterane ecologice pentru colectarea selectivă a deşeurilor”, mai menţionează proiectul.