monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Zilele Clujene ale Economiei sociale au loc la sfârșitul lunii mai

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii ”Babeş-Bolyai”, ClujNapoca, prin Masterul de Asistenţă Socială şi Economie Socială organizează cea de a V-a ediţie a Zilelor Clujene ale Economiei Sociale.

Sub egida Zilelor Clujene ale Economiei Sociale se desfăşoară în zilele 21 – 25 mai 2018 o serie de activităţi care au ca obiective:

 Promovarea economiei sociale, creşterea nivelului de înţelegere şi conştientizare a oportunităţilor şi contribuţiilor acestui domeniu la prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială;


 Dezvoltare comunitară, prin creşterea responsabilităţii şi solidarităţii sociale, dar şi a nivelului de implicare al tuturor actorilor sociali;

 Stimularea parteneriatelor şi a acţiunilor conjugate la nivel comunitar, pentru creşterea incluziunii sociale şi a calităţii vieţii persoanelor vulnerabile.


Urmărind promovarea economiei sociale, ca viziune modernă asupra protecţiei sociale, capabilă să genereze incluziune socială şi dezvoltare locală, evenimentul „Zilele Clujene ale Economiei Sociale” este structurat sub forma unei succesiuni de manifestări care vor avea loc atât în comunitate, cât şi în mediul academic: târg de produse şi servicii ale structurilor de economie socială ECONOSOC EXPO; activităţi destinate incluziunii pe piaţa forţei de muncă a persoanelor vulnerabile şi workshp-uri destinate profesioniştilor ce activează în cadrul unor structuri de economie socială şi organizaţii nonprofit.

Temele de discuţii aferente workshop-urilor, care se vor desfăşua la sediul  Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, UBB, sunt: provocări pentru antreprenoriatul social, modalităţi de a creşte performanţa economică în activitatea organizaţiilor nonprofit, dezvoltarea deprinderilor antreprenoriale în rândul tinerilor, mecanisme eficiente de incluziune socială a persoanelor vulnerabile şi modele de bună practică în economia socială. Vor participa reprezentanţi ai instituţiilor publice şi din structurile de economie socială, atât din judeţul Cluj, cât şi din ţară.


Pentru a creşte vizibilitatea asupra diversităţii structurilor de economie socială, luni şi marţi, 21 –22 mai 2018, între orele 10.00-19.00 va avea loc Târgul de produse şi servicii ale organizaţiilor de economie socială care se va desfăşura în Piaţa Avram Iancu, Cluj-Napoca. Această manifestare reuneşte organizaţii din judeţul Cluj şi din ţară, care desfăşoară activităţi de economie socială ori conexe. Comunitatea clujeană va avea posibilitatea de a intra în contact cu produsele şi serviciile pe care aceste organizaţii le oferă, de a conştientiza şi înţelege ceea ce înseamnă economia socială şi oportunităţile pe care aceasta le deschide dezvoltării comunităţilor locale, serviciilor sociale şi creşterii incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.

Succesiunea de activităţi derulate sub egida „Zilele Clujene ale Economiei Sociale” doreşte să stimuleze creşterea responsabilităţii sociale şi nivelul de implicare al tuturor actorilor locali angajaţi în dezvoltarea locală, prin dezvoltarea parteneriatelor şi acţiunilor conjugate între structuri de economie socială, instituţii publice, comunităţi, mediu de afaceri şi universitar.