monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Primarul din Florești, Horia Şulea, trimis oficial în judecată pentru abuz în serviciu

Fostul şi actualul primar al comunei Floreşti, Ioachim Vancea şi Horia Şulea, au fost trimişi în judecată pentru opt infracțiuni de abuz în serviciu asimilate celor de corupție.

Conform măsurilor şi excepţiilor dispuse de judecătorul de cameră preliminară, cei trei au fost trimiși în judecată în stare de libertate.

„Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Vancea Ioachim, Şulea Horia Petru şi Zanc Florin Dumitru. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă camerei de consiliu, 24 aprilie 2018, ora 20:30”.


Concret, Ioachim Vancea (fost primar al comunei Florești) a fost trimis în judecată în stare de libertate pentru comiterea a cinci infracțiuni de abuz în serviciu asimilate celor de corupție, Horia Șulea (actual primar al comunei Florești) a fost trimis în judecată în stare de libertate pentru comiterea a trei infracţiuni de abuz în serviciu asimilate infracţiunilor de corupţie, iar Florin Zanc director tehnic în Primăria Floreşti a fost trimis în judecată în stare de libertate pentru comiterea a două infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu asimilate infracţiunilor de corupţie.

Soluţia pe scurt: “Respinge excepţiile invocate de inculpatul Vancea Ioachim privind neregularitatea rechizitoriului, nestabilirea în concret a limitelor şi obiectului judecăţii cu încălcarea obligaţiei organului de urmărire penală de a administra probe şi în favoarea şi în defavoarea inculpatului, neîncunoştinţarea persoanei vătămate după începerea urmăririi penale despre drepturile sale şi necitarea în acest sens a viceprimarului. Respinge excepţiile invocate de inculpatul Şulea Horia Petru privind necompetenţa materială a Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire penală efectuate ulterior datei de 11.09.2017, nulitatea absolută a tuturor încheierilor judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca prin care au fost autorizate măsuri de supraveghere în cauză după data de 11.09.2017 şi solicitarea privind excluderea tuturor probelor administrate ulterior datei de 11.09.2017. Respinge excepţiile invocate de inculpatul Zanc Florin Dumitru privind nelegalitatea urmăririi penale datorată necompetenţei materiale a Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, imposibilitatea stabilirii obiectului şi a limitelor judecăţii în ceea ce îl priveşte pe inc. Zanc cu consecinţa imposibilităţii existenţei elementelor constitutive ale infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, contradicţie dintre dispoziţia de trimitere în judecată a inc. Zanc şi soluţiile de clasare, încălcarea dreptului la apărare prin neprezentarea elementelor de fapt (actele materiale) ale infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului Zanc, lipsa audierii persoanei vătămate, lipsa urmăririi penale, nelegalitatea şi vădita nejustificare a punerii în mişcare a acţiunii penale, nelegalitatea sesizării instanţei ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale faţă de cunoaşterea de către procuror a faptului că exista unul din cazurile prev. de art. 16 alin. 1 C.proc.pen. în ceea ce îl priveşte pe inc. Zanc, nelegalitatea sesizării instanţei prin nesocotirea probelor ce stabilesc că nu există fapta şi vinovăţia prevăzută de lege, nelegalitatea punerii în mişcare a acţiunii penale raportat la vădita lipsă a caracterului penal al faptelor. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, privind pe: –inculpatul Vancea Ioachim – trimis în judecată în stare de libertate pentru comiterea a 5 infracţiuni de abuz în serviciu asimilate infracţiunilor de corupţie, inculpatul Şulea Horia Petru – trimis în judecată în stare de libertate pentru comiterea a 3 infracţiuni de abuz în serviciu asimilate infracţiunilor de corupţie, inculpatul Zanc Florin Dumitru – trimis în judecată în stare de libertate pentru comiterea a 2 infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu asimilate infracţiunilor de corupţie. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Vancea Ioachim, Şulea Horia Petru şi Zanc Florin Dumitru. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă camerei de consiliu, 24 aprilie, ora 20:30”.


Horia Şulea este acuzat de trei infracţiuni de abuz în serviciu după ce ar fi prejudiciat bugetul local cu 270 de mii de lei, Ioachim Vancea de cinci infracţiuni de abuz în serviciu (curăţenia stradală din anii 2010, 2011 şi din perioada martie-mai 2012, cât şi pentru deszăpezirea din anii 2011 şi 2012), iar Zanc de complicitate la abuz în serviciu în ce priveşte atribuirea contractelor de deszăpezire din vremea lui Vancea.

Concret, spun procurorii, în perioada decembrie 2012 – martie 2013, la diferite intervale de timp, în calitate de primar, Horia Şulea, ordonator principal de credite şi coordonator al serviciilor de salubrizare, şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu referitoare la atribuirea şi plata serviciilor de deszăpezire a localităţii Floreşti, prin efectuarea unor plăţi nelegale, concretizate în semnarea plăţilor sau asumarea lor, în cuantum total de 123.516,4 lei. De asemenea, procurorii au reţinut că, în perioada iulie 2012 – noiembrie 2012, la diferite intervale de timp, a mai efectuat plăţi „nelegale’’ pentru serviciile de curăţenie stradală a localităţii în sumă de 54.126 lei. Şulea mai este acuzat că, în perioada februarie 2013 – decembrie 2013, la diferite intervale de timp, în calitate de primar, şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu referitoare la atribuirea şi plata serviciilor de curăţenie stradală a localităţii Floreşti, prin efectuarea unor plăţi nelegale, concretizată în semnarea plăţilor sau asumarea lor, în cuantum total de 98.883,7 lei. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator pe unul dintre terenurile primarului Horia Şulea.