monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Luna Plantării Arborilor în cadrul Direcției Silvice Cluj

Acţiunile de regenerare a pădurilor cât şi cele dedicate „LUNII PLANTĂRII ARBORILOR ” se circumscriu recunoaşterii crescânde a rolului deţinut de pădurile gospodărite durabil în ceea ce priveşte atenuarea efectelor schimbărilor climatice , ca şi a beneficiilor oferite în materie de lemn şi servicii de mediu .

În spiritul celor arătate mai sus , Direcţia Silvică Cluj şi‑a propus acţiuni specifice desfăşurate sub egida „LUNII PLANTĂRII ARBORILOR” (15 martie –15 aprilie ) , manifestare care şi‑a adus , în mod constant , dar mai ales în ultimii ani , o contribuţie la formarea conştiinţei forestiere în special al tinerilor şi totodată la consolidarea imaginii silvicultorilor în relaţia cu mass‑media şi cu opinia publică , în general.

„Luna Plantării Arborilor ” ( Luna Pădurii ) constituie prilejul de începere a lucrărilor de regenerare specifice acestei perioade , pentru menţinerea continuităţii pădurii şi creşterea productivităţii ei.


 Direcţia Silvică Cluj va regenera în primăvara acestui an următoarele suprafeţe :

‑în fond forestier de stat 348 ha, din care : 196 ha regenerări naturale, 152 ha împăduriri


—în fond forestier privat administrat de RNP – Romsilva şi cu contract de prestări servicii silvice 46 ha ,din care: 12 ha regenerări naturale, 34 ha împăduriri.

Pentru consolidarea plantaţiilor executate în anii anteriori se vor executa lucrări de completări pe 40 ha din care : 34 ha în fond forestier de stat, 6 ha în fond forestier privat administrat.


La executarea tuturor lucrărilor se vor utiliza un milion de puieţi forestieri, produşi în pepinierele propri .

În fiecare an lucrările de regenerare au fost executate integral şi s‑au executat în termen de cel mult două sezoane de vegetaţie de la tăierea unică sau definitivă , în conformitate cu prevederile legale .


Lucrările de regenerare au o pondere mai mare în zona montană a judeţului , dar şi în zona colinară unde s‑au executat tăieri de substituire , pentru înlocuirea unor arborete derivate cu altele mai productive şi mai stabile din punct de vedere ecologic .

În vederea asigurării materialului săditor necesar lucrărilor de împăduriri din anii următori , în asortimentul de specii prevăzut în documentaţiile tehnice , în primăvara acestui an , se vor semăna 835 mp solarii, 10 ari semănaturi în câmp şi se vor executa 65 ari repicaje cu puieţi de răşinoase .


 Direcţia Silvică sprijină în continuare proprietarii particulari şi consiliile locale care doresc să‑şi împădurească terenurile ce şi‑au pierdut parţial sau total capacitatea de producţie agricolă prin acordarea asistentei tehnice gratuite şi a puieţilor necesari contracost .

În cadrul Pepinierei Mihai Viteazu în special cât şi în Pepinierele Jucu şi Dezmir ( Ocolul Silvic Cluj ) , Cesari şi Sălătruc ( Ocolul Silvic Dej) , se produce o gamă diversă de puieţi ornamentali , inclusiv în containere, răşinoase şi foioase , atât de talie mică pentru garduri vii cât şi diverse forme altoite , de talie mare pentru scuare , aliniamente decorative , parcuri , amenajări de spaţii verzi în jurul locuinţelor , etc.

Pentru conştientizarea populaţiei şi în special a tinerei generaţii , în dată de 31.03.2018 Direcţia Silvică Cluj va organiza o acţiune de împădurire într‑un şantier a cărui locaţie va fi comunicată ulterior . Detalii despre acest eveniment pot fi primite la ţel. 0264 420908 şi de pe pagina de facebook a Direcţie Silvice Cluj.De asemenea în această perioadă se vor organiza acţiuni de plantare cu ONG‑uri de profil , acţiuni care au devenit tradiţie , cu participare pe bază de voluntariat , la care personalul silvic va asigura asistenţă tehnică şi va pune la dispoziţie puieţii pentru plantat .

Nu vom uita cuvintele marelui silvicultor Marin Dracea : „ Nu putem uita pădurea , care în ultima analiză este izvorul sănătăţii noastre trupeşti şi sufleteşti , și al energiei româneşti ; într‑un cuvânt : liniştea , belşugul şi tăria neamului”.