monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Sala Polivalentă, pe același drum cu stadionul Cluj Arena? Polivalenta are datorii de 1 milion de lei către Primărie

Sala Polivalentă ar urma să fie scutită de la plata unor impozite dacă un proiect legislativ, inițiat cu dedicație de un deputat de Cluj, va deveni lege. Nu numai că demersul acestuia e ilegal, fiind considerat ajutor de stat, dar va deschide calea oricăror companii la care Primăria este acționar să ceară scutiri de taxe și impozite.

Sala Polivalentă, aflată în subordinea Primăriei Cluj-Napoca, trebuie să achite 1 milion lei taxă pe clădire și taxă pe teren. Cui? Primăriei Cluj-Napoca.

Un deputat PNL de Cluj a depus un proiect legislativ pentru acordarea dreptului consiliilor locale de a aproba scutirea sau reducerea pentru taxele locale pe clădiri și pe teren datorate către unitatea administrativ-teritorială de către operatorii concesionari ai sălilor polivalente.


"Sala Polivalentă, aflată în subordine totală față de Primăria Cluj-Napoca, are obligația de a achita taxa pe clădiri și taxa pe teren de aproape 1 milion lei/an tot către Primăria Cluj-Napoca. Ulterior, Sala Polivalentă trebuie să recupereze cheltuielile aferente acestor taxe locale prin tarifele percepute pentru accesul publicului la acest serviciu public. Adică pune cheltuielile în sarcina contribuabililor", spune deputatul.

În bugetul Sălii Polivalente pe anul 2017 se estimează venituri totale de 2,2 milioane lei şi cheltuieli totale de peste 3 milioane de lei.


Legi cu dedicație

Demersul deputatului PNL de Cluj este în afara legii, având în vedere că o companie publică nu poate primi ajutor de stat fiind împotriva principiilor de funcționare a economiei de piață și a legislației europene. Orice scutire de taxe și impozite este considerat ajutor de stat. O lege nu poate fi făcută în favoarea și în considererea unei persoane, instituții (ca și în cazul de față pentru sălile polivalente) pentru că nu s-ar mai numi lege.


Dacă un asemenea proiect se va transforma în lege va crea un precedent extrem de periculos pentru că orice companie la care acționar este Primăria va putea veni și pretinde să fie scutită de la plata impozitelor. Vezi cazul Companiei de Transport Public Cluj-Napoca, companie la care Primăria e acționar, care poate cere să fie scutită și ea de la plata impozitelor pe autobuze, clădiri etc.

Cluj Arena este în faliment tocmai pentru că datora taxe pe clădiri și taxe pe terenuri către Primărie și nu către Consiliul Județean și de aceea nu putea să fie scutită.


Să ne aducem aminte că anul trecut, forul județean a dorit la un moment dat majorarea capitalului social la Cluj Arena pentru salvarea societății care administra stadionul, iar Consiliului Concurenței a spus clar că acest demers este ajutor de stat.

Ce spune legea


Ajutorul de stat înseamnă orice sprijin, indiferent de formă acordat de autorități publice. Ajutorul de stat se concretizează fie într-un transfer de fonduri publice către un agent economic, fie în renunțarea la unele venituri viitoare și care asigură unui agent economic un beneficiu de natură economică sau financiară, pe care nu l-ar fi obținut în absența acestor masuri.

Beneficiile rezultate vor fi considerate ajutor de stat, dacă ele conferă un avantaj special numai anumitor agenți economici sau anumitor bunuri, servicii sau regiuni. În ajutorul de stat se includ, printre altele: subvenții, anularea de datorii sau preluarea pierderilor, reduceri sau amânări de la plata taxelor și impozitelor, renunțarea la obținerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice (Legea nr.143 din 27 iulie 1999 privind ajutorul de stat).