monitorulcj.ro Menu

Actualitate

ANI: Anna Horvath, în conflict de interese administrativ şi penal. Reacţia viceprimarului suspendat al Clujului

Anna Horvath, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, este acuzată de conflict de interese

Anna Horvath, unul dintre viceprimarii Clujului, este suspectată de Agenţia Naţională pentru Integritate (ANI) de conflict de interese. Din acest motiv, a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție (DNA) Serviciul Teritorial Cluj.

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă și a identificat indicii privind posibila săvărsirea a infracțiunii de conflict de interese în materie penală de către Anna Horvath, viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, motiv pentru care a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj.

Atfel, în perioada exercitării mandatului de viceprimar 2012 - 2016, a participat la ședința Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, în cadrul căreia a fost adoptată o Hotărâre prin care s-a dispus alocarea sumei de 90.000 lei către Asociația Claudiopolis – Asociația pentru Dezvoltarea Comunității în cadrul căreia aceasta deține calitatea de președinte, și alocarea sumei de 30.000 lei Universității Sapientia din partea căreia persoana evaluată a beneficiat de foloase prin intermediul contractelor încheiate în calitate de cadru didactic.

Anna Horvath a încălcat, astfel, legislația privind conflictul de interese atât în materie administrativă în raport cu dispozițiile art.70 din Legea nr. 161/2003 potrivit căruia:

„Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative” coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 potrivit căruia: „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local” și cu dispozițiile art. 77 din Legea nr. 393/2004 potrivit căruia: „Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situaţiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”, cât și în materie penală, în raport cu dispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către Anna Horvath a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

Aceasta a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Horvath a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Viceprimarul suspendat al municipiului Cluj-Napoca, Horvath Anna, a declarat pentru Monitorul de Cluj că nu este vinovată de faptele pe care ANI i le impută.

“Vis a vis de Universitatea Sapientia, ceea ce au omis şi au uitat să scrie în raport, este că în 2008, 2009 şi 2010 deci cu trei, patru şi cinci ani înainte de votul respectiv am avut contract civil, nu contract de muncă cum prevede legea cu conflictul de interese, contract civil am avut pentru care am luat 700 lei în total în 2008 că am avut un singur curs pe un semestru, 1100 de lei în 2009 şi 1400 de lei în 2010. Aceste lucruri le-a transmis la ANI şi Universitatea Sapientia. Nu intru sub incidenţa legii. De la ANI mi s-a comunicat că nu e treaba dânşilor să interpreteze legea. Pe Asociaţia Claudiopolis în ziua în care am fost aleasă viceprimar am depus demisia în faţa notarului, cu dată certă deci, am transmis copie după acest act notarial care nu s-a operat de către asociaţie. Nu am mai ţinut legătura cu acea asociaţie. Ei au spus că figurez la Ministerul Justiţiei tot ca preşedinte, dar eu am trimis actul notarial. Nu e treaba dânşilor să interpreteze. Drept urmare, cred că sunt unicul caz când ANI sesizează DNA-ul. Încep să mă obişnuiesc că sunt un caz atipic”, a spus pentru Monitorul de Cluj Horvath Anna.