monitorulcj.ro Menu

Actualitate

Seplecan nu va mai fi repus în funcția de șef de Consiliu Județean. Prefectul a verificat documentele

Instituţia Prefectului – judeţul Cluj a verificat legalitatea celor două hotărâri de Consiliu Județean prin care Mihai Seplecan a fost demis din funcția de președinte de Consiliu Județean. Cele două documente sunt legale astfel că Seplecan nu va mai fi repus în funcție.

Seplecan nu va mai fi repus în funcția de șef de Consiliu Județean. Prefectul a verificat documentele

“În ceea ce priveşte Hotărârea nr.301/21.12.2016 privind eliberarea din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj a domnului Mihai Seplecan, s-a constatat că aceasta este adoptată cu respectarea prevederilor art. 94 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 rep., cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.101 alin. 3 din acelaşi act normativ şi ale art. 18 alin. 4 din Legea nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare”, se arată într-un comunicat al Prefecturii. 

Astfel, necesitatea convocării unei şedinţe extraordinare cu acest punct pe ordinea de zi rezultă din motivele invocate de consilierii judeţeni iniţiatori ai proiectului de hotărâre şi se circumscrie prevederilor tezei I din art. 94 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 rep., cu modificările şi completările ulterioare („ ... ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului ...”). Motivele invocate pot justifica iniţierea unui astfel de demers, deoarece forul deliberativ este suveran în aprecierea oportunităţii motivelor care fac necesară adoptarea unei astfel de hotărâri, care reflectă, în fapt, voinţa majorităţii, respectiv  a 2/3 din numărul consilierilor în funcţie,  mandatul de preşedinte al consiliului judeţean putând fi retras în aceleaşi condiţii în care a fost încredinţat, legea referindu-se tocmai la încetarea mandatului înainte de termen. În consecinţă, caracterul urgent al adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 301/2015, într-o şedinţă extraordinară, este motivat şi justificat.

“În ceea ce priveşte Hotărârea nr. 303/21.12.2015 privind alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj în locul de preşedinte vacantat prin eliberarea din funcţie a domnului Mihai Seplecan, am constatat că hotărârea supusă controlului de legalitate este adoptată cu respectarea prevederilor art. 94 alin. 4, art. 43 alin.1 teza II, precum şi ale art.101 alin.1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 rep., cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, necesitatea suplimentării ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj este justificată, în condiţiile în care funcţia s-a vacantat urmare a adoptării HCJ nr.301/21.12.2015. În consecinţă, caracterul urgent al adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 303/2015, într-o şedinţă extraordinară cu convocare de îndată, prin suplimentarea ordinii de zi, este motivat şi justificat”, se mai arată în comunicat.       

Răspunsul privind legalitatea celor două hotărâri i-a fost comunicat şi lui Mihai Seplecan.