monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Primăria din Floreşti anunţă că vrea să construiască trotuare pe Avram Iancu şi Luna de Sus

Administrația publică din Florești vrea să construiască trotuare pe strada Avram Iancu şi în localitatea Luna de Sus, pe partea dreaptă cu direcţia Vlaha, invetiție ce se va realize strict din fonduri ale comunei Florești.

“Așa cum am promis, după trecerea în subteran a cablurilor aeriene de pe Avram Iancu și realizarea unui nou sistem modern de iluminat public, vom reface complet trotuarele pe ambele părți ale drumului, pe întregul sector al Floreștiului. De asemenea, va fi realizat un trotuar și în Luna de Sus, pe partea dreaptă cu direcția Vlaha, adiacent drumului județean. În acest moment, pe primul tronson al străzii Avram Iancu au fost realizate lucrările de trecere în subteran cabluri și montaj stâlpi și corpuri noi de iluminat, noul sistem, unul cu reglaj al intensității luminii, funcționând excelent. Corpurile vechi de iluminat au fost mutate pe strada Eroilor și urmează dezafectarea stâlpilor vechi și a cablurilor aeriene. Concomitent cu execuția lucrării pe următoarele două tronsoane ”, a declarat primarul comunei Florești, Horia Șulea.  

Cât costă lucrarea?

Legat de licitația publicată pe Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, valoarea estimată a lucrării  este de 6.112.512 lei, din care Diverse și neprevăzute: 291.072 lei, adică 5% din valoarea estimată a lucrării.


Cuantumul garanției de participare este de 116.428 lei cu o valabilitate de 90 de zile de la data depunerii ofertei, iar cuantumul garanției de bună execuție este de 10% din prețul contractului de lucrări fără TVA şi se va constitui prin scrisoare de garanție bancară , prin rețineri succesive sau prin orice alt instrument de garantare.

Cerinţe pentru firmele care vor să realizeze lucrarea

Cifra medie globală de afaceri pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014) trebuie să fie minimum 11.642.880 lei.


Data limită de depunere a dosarelor este 12 ianuarie 2016, ora 10.00, deschiderea ofertelor urmând a avea loc în aceeași zi la ora 11.00.