monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Profesorul universitar doctor Ioan Bobeş, la 90 de ani

Puţine sunt cetăţile culturale ale Europei care să adune între zidurile lor, atâtea instituţii şi personalităţi de mare prestigiu, precum cetatea culturală a Clujului.

Universităţile şi institutele de cercetare, bibliotecile şi teatrele care sunt, fiecare în parte, prilej de mândrie pentru clujenii de rând, şi-au câştigat bunul nume şi renumele în timp, prin truda de multe decenii, a mai multor generaţii de ziditori de şcoală şi de cultură românească.

Între venerabilii dascăli ai Almei Mater Napocensis, profesorul Ioan Bobeş, ajuns astăzi la 90 de ani de viaţă, ocupă un loc aparte, alăturându-se numelor mari, care au făcut şi fac cinste învăţământului românesc.


Ioan Bobeş s-a născut în judeţul Sibiu, în satul Ruşi, la 9 iulie 1925, nu departe de Avrig, locul de obârşie al ilustrului său înaintaş, pedagogul, teologul şi inginerul Gheorghe Lazăr, cel ce fonda, la 1818, la Bucureşti, la Sfântul Sava, prima şcoală românească.       

Copilăria şi tinereţea lui Ioan Bobeş au fost marcate de evenimente plăcute, cele mai multe petrecute în lumea satului transilvan, cu tradiţii şi obiceiuri străvechi, dar şi de momente apăsătoare, izvorând mai ales din disputele politice şi sociale ale vremii.


Între anii 1947 şi 1951 Ioan Bobeş studiază la Agronomia clujeană, fiind pasionat de protecţia plantelor şi îndeosebi de fitopatologia acestora. Aşa se face că după absolvire se specializează în domeniul preferat, la universităţi consacrate din URSS, Austria, Anglia, Egipt, şi se dedică activităţii de dascăl la şcoala care l-a format, urcând, succesiv, toate treptele profesionale, de la preparator universitar la profesor.

Titlurile de „Doctor în Agronomie” şi de „Doctor Docent” sunt răsplata unor cercetări şi comunicări ştiinţifice de excepţie, în domeniul protecţiei integrate a culturilor agricole, a ecoterapiei bolilor plantelor şi a rezistenţei acestora la boli.


Rezultatele celor mai importante cercetări ale profesorului universitar doctor docent Ioan Bobeş au fost sintetizate şi publicate ori comunicate în peste 400 de lucrări ştiinţifice, monografii, tratate, cursuri universitare, referate ori comunicări ştiinţifice. A participat cu lucrări şi comunicări ştiinţifice la congrese şi confe­rinţe internaţionale din domeniul protecţiei plantelor la Viena (1967), Londra (1968), Sarajevo (1970), Paris (1978), Moscova (1980), Cairo (1983) etc. De asemenea, a făcut parte din colectivele de organizare ale unor congrese şi conferinţe privind protecţia plantelor în România.

Activitatea ştiinţifică a profesorului a fost îmbinată armonios cu activitatea de dascăl, acesta îndrumând nu mai puţin de 400 proiecte de diplomă şi peste 75 disertaţii la cursurile postuniversitare de protecţia plantelor.


Începând cu anul 1972 profesorul Bobeş are şi calitatea de conducător ştiinţific de doctorat, calitate în care, până în anul 2005 a coordonat peste 40 de doctoranzi, specialişti agronomi, horticultori şi silvicultori, dintre care 28 au obţinut titlul ştiinţific de „Doctor în Agronomie", specializarea „Protecţia Plantelor".

Timp de mai mulţi ani, profesorul Bobeş a deţinut funcţiile de secretar ştiinţific, şef de catedră şi decan interimar al Facultăţii de Agricultură.


Firesc, urmare a bogatei sale activităţi, au venit şi alte recunoaşteri ale meritelor şi valorii ştiinţifice ale profesorului Bobeş, acesta devenind membru al unor asociaţii şi societăţi profesionale de mare prestigiu: Societatea de Biologie, Societatea Naţională de Protecţia Plantelor,  Societatea de Agricultură Ecologică, Socie­tatea Română de Horticultură; Societatea Hameicultorilor din România, Societatea Pomicultorilor din România, Societatea de Protecţia Plantelor Transilvania etc.

De asemenea, a fost onorat cu premii, diplome, ordine şi medalii, deopotrivă pentru  activitatea ştiinţifică, pentru activitatea obştească şi patriotică. Între altele, profesorului Bobeş i s-au decernat: Ordinul „Meritul Ştiinţific" (1969), Premiul Academiei Române „Traian Săvulescu” (1985), titlul de Profesor Universitar Emerit (1987), Medalia Memorandiştilor (1994), Diploma de Onoare a Societăţii de Protecţia Plantelor din România (1995), Diploma de Excelenţă a SPP Transilvania (1997), titlul de Preşedinte de Onoare a SPP Transilvania, titlul de Membru de Onoare al Senatului USAMV din Cluj-Napoca (1996), Diploma de Onoare a USAMV.Cluj-Napoca (1999), Diploma de Onoare a Uniunii Munţii Apuseni (2015).

        După 1990, profesorul Bobeş s-a numărat printre fondatorii şi membrii cei mai activi ai Uniunii „Vatra Românească”,  făcând parte din Comitetul Director al Filialei Cluj. Aşa se face că nici oamenii Cetăţii nu l-au uitat pe profesorul Bobeş, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca decernându-i, în anul 1997, titlul de  „Cetăţean de Onoare”.

        Felicitări, Domnule Profesor, pentru întreaga Dumneavoastră Operă!

        La Mulţi Ani!

Emil LUCA