monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Licitaţia privind salubrizarea stradală şi deszăpezire din Cluj-Napoca a fost ANULATĂ. A DOUA OARĂ

Procedura de licitaţie deschisă având ca obiect "Concesionarea serviciului de salubrizare stradală şi deszăpezire din municipiul Cluj-Napoca" a fost anulată.

Potrivit Primăriei municipiului Cluj-Napoca, motivul îl constituie faptul că nu au fost îndeplinite criteriile de eligibilitate (documente de calificare/tehnic/financiar) de cel puţin trei ofertanţi, pe fiecare lot în parte (sector I şi sector II).

“Pentru lotul 1, toate cele trei oferte depuse au fost declarate neconforme/inacceptabile, iar pentru lotul 2, două oferte au fost declarate admisibile, iar 4 oferte au fost declarate neconforme/ inacceptabile. Printre motivele pentru care ofertele au fost respinse sunt: modificarea procentului  redevenţei ofertate iniţial şi implicit a propunerii financiare,  neîndeplinirea unor cerinţe minime de calificare solicitate prin Fişa de date a achiziţiei, neîndeplinirea unor cerinţe stabilite prin caietul de sarcini, nejustificarea unor elemente din propunerea tehnico-financiară (de exemplu- nejustificarea consumului de combustibil).  Rezultatul procedurii poate fi contestat până joi, 18 iunie 2015”, au precizat reprezentanţii municipalităţii.          


Pentru această licitaţie au fost depuse următoarele oferte :

Lot 1/sector 1

1. S.C. BRAI- CATA SRL  Braila
2. S.C. SUPERCOM SA
3. S.C. ROSAL GRUP SA
4.  Asocierea SC RETIM Ecologic Service SA cu RER Ecologice SRL – ofertă respinsă în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor datorită faptului că garanţia de participare nu a fost constituită în numele asocierii ofertante, ci doar în numele SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL.


Lot 2/sector 2

1.S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU SA
2.Asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA , RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA
3. Asocierea SC POLARIS M HOLDING SRL, SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT Bucuresti – filiala Costinesti S.R.L. Si  SC SERVICII DE SALUBRITATE BUCURESTI SA
4. S.C. SUPERCOM SA
5. S.C. ROSAL GRUP SA
6. Asocierea S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A., COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES S.A.

Singurele oferte admisibile depuse au fost pentru lotul 2: Asocierea SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA , RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA  şi cea a  Asocierii S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A., COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES S.A.


Criteriul de atribuire stabilit a fost "Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", în ceea ce priveşte preţul ofertei (în proporţie de 99,9%) şi redevenţa (în proporţie de 0,1%).                              

Primăria Cluj-Napoca a demarat prima procedură de concesionare a serviciului de salubrizare stradală şi deszăpezire în 24 septembrie 2013, procedura fiind anulată. Licitaţia actuală a fost publicată pe SEAP în februarie 2015.