monitorulcj.ro Menu
Actualitate

4 milioane de lei de la Ministerul Mediului pentru Cluj - Capitala Europeană a Tineretului

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice alocă 4 milioane de lei pentru finanţarea de proiecte de conştientizare a tinerilor privind protecţia mediului, realizate de ONG-uri din Cluj - Capitala Europeană a Tineretului 2015 - în parteneriat cu alte organizaţii din ţară sau din Europa.

Ministerul a lansat, prin intermediul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), noul program de finanţare pentru derularea de proiecte de conştientizare a tinerilor din România, privind protecţia mediului. Programul se lansează în contextul în care oraşul Cluj-Napoca va deveni anul viitor Capitala Europeană a Tineretului.

Programul se derulează anul viitor, suma totală alocată prin AFM fiind de 4 milioane de lei. Reprezentanţii societăţii civile pot depune proiecte cu valoare maximă de 200.000 de lei şi pot beneficia de finanţare nerambursabilă de 90 la sută din valoarea acestora.


Ca noutate, programul prevede realizarea de parteneriate între organizaţii neguvernamentale din Capitala Europeană a Tineretului şi din alte judeţe ale ţării sau cu o organizaţie neguvernamentală înregistrată într-o ţară membră a Consiliului Europei, pentru multiplicarea şi derularea în paralel, în mai multe oraşe, a acţiunilor de conştientizare dedicate tinerilor.

"Capitala Europeană a Tineretului 2015 este un prilej important prin care putem modela atitudini verzi şi putem determina transformarea tinerilor din spectatori ai naturii în protectori ai acesteia. (...)Programul va genera practic o efervescenţă a experienţelor, schimbului de viziuni, astfel încât spiritul Capitalei Europene a Tineretului se va regăsi nu doar în Cluj, ci în toată ţara", spune Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice.


Solicitanţii eligibili sunt ONG-urile, inclusiv asociaţiile sau fundaţiile înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 aprobată cu modificări şi completări ulterioare prin Legea nr. 246/2005.

În cadrul sesiunii de finanţare un solicitant poate depune un singur proiect. De asemenea, pentru a putea fi validate si aprobate, proiectele trebuie depuse la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu şi întocmite conform ghidului de finanţare, publicat pe site-ul instituţiei.


Sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare va fi stabilită prin dispoziţie a preşedintelui AFM şi anunţată pe site-ul instituţiei cu cel puţin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanţare.