monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Mitropolia Clujului: Ora de religie trebuie să fie disciplină obligatorie de studiu în şcoli

Sinodul Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi-a exprimat îngrijorarea faţă de campaniile la care sunt supuşi copii şi tinerii care învaţă în şcolile din România, prin faptul că în numele “unei aşa zise libertăţi de gândire şi de conştiinţă şi a unei promovări a toleranţei şi a drepturilor fiinţei umane”, reprezentanţi ai societăţii civile cer tot mai insistent eliminarea obligativităţii predării religiei în şcolile publice.

Mitropolia Clujului este de părere că recenta hotărâre a Curţii Constituţionale de a solicita acordul scris al părinţilor ca elevii să participe la orele de religie, cu toate consecinţele de rigoare, reprezintă un regres faţă de actuala Lege a Învăţământului.

“Privită simbolic o asemenea decizie împietează libertatea câştigată prin jertfa tinerilor din revoluţia din Decembrie 1989 şi a cărei semn vizibil în spaţiul public este ora de religie. Se ştie că şcolile noastre sunt agresate tot mai mult de tentaţia tutunului, a alcoolului, a drogurilor, a sexualităţii premature, a vulgarităţii de limbaj şi a devierilor de comportament şi că singurele autorităţi capabile să le străvilească sunt familia, şcoala şi Biserica. În acest context religiei îi revine rolul principal de a-i învăţa pe copii şi pe tineri binele, să fie toleranţi şi să aibă discernământ, oferindu-le repere fără de care aceştia riscă să se sufoce în faţa acestor asalturi ale răului. Sinodul Mitropolitan se declară surprins de uşurinţa cu care o instituţie fundamentală a statului precum Curtea Constituţională a României s-a grăbit să declare articolele care prevăd că religia este disciplină şcolară obligatorie, parte a trunchiului comun, ca fiind neconstituţionale şi discriminatorii”, transmite Mitropolia Clujului.   


Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sătmarului a făcut un apel către toate instituţiile abilitate ale statului, către părinţi, către elevi, şi către toţi factorii activi implicaţi în educaţia copiilor şi tinerilor, să apăre statutul orei de religie ca disciplină obligatorie de studiu, “care nu este o achiziţie a istoriei sau un bun al Bisericii, ci un dat constitutiv al condiţiei umane şi temeiul oricărei morale adevărate”.

Curtea Constituţională a decis, miercuri, că obligaţia de a face cerere pentru ca un elev să nu participe la ora de religie, prevăzută în Legea educaţiei, este neconstituţională, oficiali ai Curţii precizând că, urmare a hotărârii, o astfel de solicitare va trebui făcută doar de cei care vor să studieze disciplina.


"Religia face parte din planul cadru. Până acum, elevul major, părintele sau tutorele trebuiau să facă o cerere pentru a nu participa la cursurile acestei discipline. În urma deciziei de astăzi (miercuri - n.r.), s-a stabilit că trebuie să spui când vrei să participi la cursurile de Religie, nu să spui când nu vrei. Astfel, s-a decis că aceste cereri vor fi completate doar de cei care vor să facă religia", au precizat oficiali din cadrul Curţii Consituţionale.

Prin decizia de miercuri, judecătorii CC au stabilit că prevederile articolului 9 alineatul (2) din Legea învăţământului numărul 84/1995 şi cele ale articolului 18 alineatul (2) teza întâi din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 sunt neconstituţionale.


Primul articol de lege prevede: "La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz situaţia şcolară se încheie fără această disciplină. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină".