monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Se schimbă conducerea Salinei Turda

Consiliile de Administrație ale societăţilor Salina Turda și Domeniul Public Turda au fost revocate.

Salina Turda

Aleşii locali din Turda au aprobat astăzi mai multe Proiecte de Hotărâre privind revocarea membrilor din Consiliile de Administraţie (CA) ale societăţiilor SC Turda Salina Durgău SA şi SC Domeniul Public Turda SA.

Membrii Consiliilor de Administrație și-au pierdut mandatele, ceea ce echivalează cu o schimbare a conducerii celor două societăți comerciale.


Decizia privind încetarea mandatelor intră în vigoare din momentul în care reprezentantul AGA va pune în aplicare procedura de selecție, respectiv numirea altor administrator sau membri ai Consiliului de Administrație.

Au fost supuse dezbaterii proiectele de hotărâre privind revocarea următorilor membri ai CA de la SC Turda Salina Durgău SA: Vasile Simion Tot, Matei Cristian Octavian, Szekely Istvan, Ioan Sorin Sabău şi Călin Valentin Felezeu.


De asemenea, s-au luat în discuţie proiectele de hotărâre privind revocarea din calitatea de membru al CA al SC Domeniul Public Turda SA a următorilor: Sorin Săveanu, Aron Adrian Sălăgean, Mircea Piper, Nicolae Roş, Femita Pogăcean şi Mihail Dyram Oarcea.

Tot cu această ocazie s-au dezbătut proiectele de hotărâre privind aprobarea condiţiilor generale şi specifice, a criteriilor de selecţie, precum şi a comisiei de selecţie în vederea aplicării OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la nivelul SC Turda Salina Durgău SA şi al SC Domeniul Public Turda SA.