monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Surpriză de proporţii la adjudecarea licitaţiei pentru salubrizarea şi deszăpezirea stradală

Primăria Cluj-Napoca a adjudecat licitaţia pentru serviciile de salubrizare şi deszăpezire stradală în municipiu. Comisia de licitaţie pentru concesionarea serviciilor publice de salubrizare stradală şi deszăpezire a notificat tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică rezultatul procedurii.

Valoarea estimată a contractului pentru ambele loturi licitate s-a ridicat la 137.625.504 lei (fără TVA), iar durata acestuia este de 8 ani.

Ofertele declarate câştigătoare concesionarea serviciului de salubrizare stradală şi deszăpezire din municipiul Cluj-Napoca, sunt pe loturi, următoarele: Lot I/sector 1 - SC SUPERCOM SA şi Lotul II/sector 2 - SC SUPERCOM SA.


Procedura a fost demarată în anul 2013, prin publicarea anunţurilor de participare pe SEAP, respectiv JOUE, portalurile electronice de licitaţii publice, naţional, respectiv european.

Au depus ofertă următorii operatori economici:


Lot 1/sector 1

1.            SC ROMPREST SERVICE SA


2.            RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA SA

3.            SC SUPERCOM SA


4.            SC ROSAL GRUP SA

Lot 2/sector 2


1.            SC ROMPREST SERVICE SA

2.            RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA

3.            SC POLARIS M HOLDING SRL

4.            SC SUPERCOM SA

5.            SC ROSAL GRUP SA

6.            COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES

Atașat articolului poate fi consultată oferta firmei de salubrizare SC Supercom SA.