monitorulcj.ro Menu

Actualitate

Centrul Comunitar de Igienă și Sănătate din Turda, cel mai bun proiect de servicii sociale!

Centrul Comunitar de Igienă și Sănătate din Turda, cel mai bun proiect de servicii sociale!

Proiectul administrației locale turdene intitulat „Centrul Comunitar de Igienă şi Sănătate Turda” a câştigat premiul de cel mai bun proiect din domeniul Servicii Sociale – regiunea Nord-Vest, la Concursul Naţional de Proiecte din Administraţia Publică Locală „Cele bune să se-adune”, ediţia 2013, organizat de Revista Romană de Administraţie Publică Locală.

Gala de decernare a premiilor a avut loc la Braşov, iar în concurs au fost înscrise proiecte aparţinând primăriilor din toate colţurile ţării.

Proiectul a fost scris şi implementat de către Serviciul Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale şi în prezent se află în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială, de aceasta au beneficiat până acum peste 1.200 de locuitori ai comunităţii de romi din cartierul Poiana.

În cadrul Programului de Intervenţii Prioritare (PIP), Primăria Municipiului Turda, în parteneriat cu Grupul de iniţiativă al romilor de pe strada Margaretelor, cartier Poiana – Turda, a obţinut de la Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), fonduri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai din comunitatea de romi de pe strada Margaretelor, din cartierul Poiana.

Prin intermediul proiectului integrat „Centrul comunitar de igienă şi sănătate” s-a reabilitat o clădire cu o suprafaţă utilă de 202,81 mp, care găzduieşte acum un punct de tratament, o baie publică (cu duşuri şi toalete) şi o spălătorie de haine. Comunitatea locală beneficiază acum şi de servicii sociale şi medicale primare gratuite. Valoarea totală a investiţiei realizată în cadrul proiectului a fost de 111.645,73 Euro reprezentând finanţare FRDS, la care se adaugă o contribuţie locală în valoare de 12.374 Euro la realizarea proiectului, din care contribuţie de la bugetul local în valoare de 9.429 Euro şi contribuţie în muncă voluntară a membrilor comunităţii de romi în valoare de  2.945 Euro.

Ca rezultate pe termen lung s-a urmărit creşterea gradului de confort la nivelul comunităţii, formarea de conduite şi comportamente care să conducă la îmbunătăţirea stării de sănătate a membrilor comunităţii, îmbunătăţirea igienei la nivelul gospodăriilor şi a comunităţii, îmbunătăţirea stării de sănătate în rândul membrilor comunităţii, creşterea frecvenţei vizitelor la medicul de familie a membrilor comunităţii şi o participare mai intensă şi activă la campaniile viitoare din domeniul sănătăţii.