monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Vârsta de pensionare a clujencelor creşte din septembrie

Din septembrie clujencele trebuie să fie mai învârstă cu o lună pentru a se putea pensiona.

Din septembrie clujencele trebuie să fie mai învârstă cu o lună pentru a se putea pensiona

Astfel, dacă în mai vârsta standard de pensionare era de 59 de ani şi 7 luni, în septembrie aceasta ajunge la 59 de ani şi 8 luni, potrivit informaţiilor publicate de Casa Judeţeană de Pensii Cluj.

CJPC arată că, în cazul femeilor, stagiul complet de cotizare în septembrie 2013 este de 29 de ani si 4 luni, iar stagiul minim de cotizare este de 14 ani si 4 luni.


În 2030 femeile se vor pensiona la 63 de ani

Potrivit prevederilor art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, vârsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea acestor vârste se va realiza printr-o creştere graduală, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 la lege. Cu alte cuvinte, în intervalul ianuarie 2011 – decembrie 2014, vârsta de pensionare a femeilor va creşte de la 59 de ani la 60 de ani, iar cea a bărbaţilor va creşte de la 64 de ani la 65 de ani. La finele acestei perioade, se continuă creşterea graduală a vârstei de pensionare numai pentru femei, de la 60 de ani la 63 de ani, până în anul 2030.

Anii de muncă cresc în paralel

Totodată, este reglementată creşterea stagiului minim de cotizare la 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu minim se va realiza tot prin creştere graduală.


Cu alte cuvinte, în intervalul ianuarie 2011 – decembrie 2014, stagiul minim de cotizare va creşte de la 13 ani la 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. De asemenea, stagiul complet de cotizare va ajunge la 35 de ani atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se va realiza printr-o creştere graduală, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5. Cu alte cuvinte, în intervalul ianuarie 2011 – decembrie 2014, stagiul complet de cotizare pentru femei va creşte de la 28 ani la 30 de ani, iar pentru bărbaţi de la 33 de ani la 35 de ani. La finele acestei perioade, se continuă creşterea graduală a stagiului complet de cotizare numai pentru femei, de la 30 de ani la 35 de ani, până în anul 2030.

Cine poate ieşi mai repede la pensie?

Potrivit ultimelor reglementări, persoanele care au desfăşurat activitate în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, beneficiaza de reducerea vârstei standard de pensionare în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege.


În situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă, reducerile vârstei standard de pensionare sunt cuprinse între 1 şi 8 ani, în funcţie de numărul anilor lucraţi în aceste condiţii.

Stagiul minim de cotizare realizat în condiţii deosebite de muncă pentru care se acordă reducerea vârstei standard de pensionare este de 6 ani. De asemenea, vârsta standard de pensionare se reduce şi în cazul persoanelor care au desfăşurat activitate în condiţii speciale de muncă, respectiv:


a) în unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;

b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;


c) activităţile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, prevăzute de actele normative cu regim clasificat, emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi;

d) în aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;

e) activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la lege;

f) activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4;

dar şi pentru persoanele care au lucrat în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, respectiv în alte condiţii de munca ( deosebite si speciale).

În această situaţie, reducerea vârstei standard de pensionare este cuprinsă între 1 şi 13 ani, în functie de stagiul de cotizare.