monitorulcj.ro Menu
Actualitate

“Săptămâna Paşii FPI”, la Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca

Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca derulează, împreună cu alte 100 de şcoli de profil din ţară, evenimentul “Săptămâna Paşii FPI”, în perioada 1 – 5 aprilie, în cadrul căruia fiecare şcoală va desfăşura vizite la agenţi economici şi dezbateri privind posibilitățile de integrare pe piața muncii a elevilor.

 

În cadrul “Săptămâna Paşii FPI” se vor desfăşura activități specifice tematicii parteneriatului școală – întreprindere. Evenimentul face parte din proiectul cu fonduri europene ,,Parteneriate active școală-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PAȘII FPI”. Prin acest proiect, se doreşte îmbunătăţirea şi dezvoltarea relaţiei dintre şcoală şi întreprinderi prin utilizarea unor strategii moderne (de exemplu, învăţarea mutuală, învăţarea prin acţiune, schimburile de experienţă şi de rol), împreună cu beneficiarii învăţământului profesional şi tehnic.

Octavia Oltean, directorul Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca a declarat că o etapă importantă în implementarea proiectului este organizarea şi derularea evenimentului naţional “Săptămâna Paşii FPI”  în care, timp de o săptămână, în perioada 1 – 5 aprilie, 100 unităţi de învăţământ profesional şi tehnic (20 unități de învățământ pilot şi 80 de unităţi de învățământ partenere în reţele), organizate în 20 de reţele parteneriale, vor desfăşura acţiuni care promovează în mod direct parteneriatul activ şcoală – întreprindere. Vor fi implicate aproximativ 5.000 de persoane.

Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca este școala pilot a rețelei parteneriale formate din Colegiul Tehnic de Telecomunicații ”Augustin Maior” Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic INFOEL Bistrița.

La evenimentele din cadrul “Săptămâna Paşii FPI”  vor participa elevii din grupul țintă, reprezentanții  Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), ai agenților economici, ai autorităților publice locale, ai unităților de învățământ profesional și tehnic și ai altor organizații interesate.