monitorulcj.ro Menu

Actualitate

Un ziarist clujean dă numele unui premiu pentru cercetare

Pentru a recompensa şi stimula cele mai importante lucrǎri din domeniul cercetǎrii mass-mediei (presǎ scrisǎ, radio, televiziune, on-line), Asociaţia Românǎ de Istorie a Presei (ARIP) va institui Premiul “Valeriu Branişte”.

Premiul se va acorda anual, cu ocazia congreselor Naţionale de Istorie a Presei din România, organizate de ARIP, şi va avea în vedere exclusiv lucrǎrile de profil, apǎrute în anul anterior Congresului.

Valeriu Branişte a fost unul dintre marii ziarişti şi publicişti ai României, fondator de ziare, ministru, membru de onoare al Academiei Române, unul din ctitorii Universitǎţii Daciei Superioare din Cluj (al cǎrei act de înfiinţare l-a semnat, în februarie 1920, în calitate de conducǎtor al resortului de Culte şi Instrucţiune Publicǎ, de pe lângǎ Consiliul Dirigent din Ardeal şi Banat), cu o operǎ impresionantǎ şi pe tǎrâmul cercetǎrii istorico-literare.

El a fost totodată unul dintre primii intelectuali din România, care a susţinut necesitatea unui învǎţǎmânt superior jurnalistic (visa “o catedrǎ de gazetǎrie” la Universitǎţi) şi a condus (împreunǎ cu Elie Dǎianu) primul Birou de Presǎ din Transilvania (instituit în primǎvara anului 1894, cu ocazia procesului politic intentat de cǎtre Guvernul maghiar “memorandiştilor”, proces în urma cǎruia 14 membri ai Comitetului Central al Partidului Naţional Român au fost condamnaţi la închisoare), el însuşi fǎcând mai multe luni de închisoare, pentru ideile sale patriotice, de apǎrare a naţionalitǎţii, libertǎţii şi demnitǎţii umane.