monitorulcj.ro Menu
Actualitate

POSDRU și calea spre faliment

Un proiect de succes, realizat în programul POSDRU și dedicat prevenirii abandonului şcolar, a rămas cu banii cheltuiți și nedecontați.

Nu mai puțin de 463 de elevi, din şapte centre comunitare din judeţele Cluj, Alba, Bihor şi Satu-Mare au participat, timp de doi ani, la activităţile derulate de Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie (FRCCF) din Cluj-Napoca, prin proiectul intitulat „Vreau să termin şcoala şi eu!”, menit să prevină abandonul şcolar şi să îi ajute pe copiii din familii aflate la limita supravieţuirii să depăşească dificultăţile cu care se confruntă.Preşedintele Fundaţiei, Mihai Roşca, a expus, joi, într-o conferinţă de presă, rezultatele cu totul obţinute de echipa de profesionişti care le-a acordat copiilor întreg sprijinul de care aveau nevoie pentru a continua pregătirea lor şcolară şi a nu renunţa la educaţia elementară, dar şi situaţia limită în care a fost pusă fundaţia ca urmare a nerambursării sumelor investite în desfăşurarea acestui proiect care trebuia să beneficieze de o finanţare din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).Raport de lucruGrupul de copii din clasele I-VIII a beneficiat, zilnic, atât de o masă caldă oferită în cele şase centre regionale închiriate de Fundaţie, cât şi în propriul sediu din Cluj-Napoca. Fiind vorba de elevi cu rezultate precare la învăţătură, absenţe frecvente de la şcoală, unii dintre ei repetenţi de mai multe ori sau cu tulburări de comportament, însă toţi provenind din familii cu venituri extrem de reduse, asistenţa socială a fost dublată de programe de consiliere pedagogică şi psihologică.Cu fiecare dintre copii s-a lucrat individual în rezolvarea lecţiilor pentru a doua zi, trecerea corigenţei sau repetarea anului şcolar. Deseori, profesorii au predat încă o dată lecţia de la şcoală, astfel încât elevii să înţeleagă, pe deplin, noţiunile ce se cer însuşite. Monitorizarea evoluţiei şcolare a fost permanentă. Un segment special a fost rezervat formării deprinderilor de utilizare a computerului de către elevi. Pe de altă parte, cadrele didactice i-au implicat pe copii în activităţi culturale, iar 119 au parcurs etape de orientare profesională.Cu sprijinul unor cadre didactice de la Universitatea Babeş-Bolyai s-a lucrat şi cu 128 de părinţi ai elevilor, care au primit consiliere parentală şi educaţională.Un proiect pentru reducerea abandonului școlarMihai Roşca a subliniat că 17,5% dintre elevii din România nu termină învăţământul obligatoriu, iar în ultimii trei ani abandonul şcolar a crescut cu 3%. El a evidenţiat că 460 dintre elevii cuprinşi în proiectul „Vreau să termin şcoala şi eu!” şi-au îmbunătăţit vizibil rezultatele şcolare, 116 dintre ei fiind de etnie romă. Proiectul i-a ajutat să îşi construiască şi un respect faţă de propria persoană. Astfel, proiectul s-a dovedit a fi un model necesar pentru elevii care nu se bucură de niciun sprijin din partea familiei, pentru că părinţii sunt fie analfabeţi, fie cu resurse financiare extrem de modeste. Roşca şi-a exprimat convingerea că programe de acest tip sunt în mod real constructive, comparativ cu cele formale, organizate pentru tinerii care nu au promovat prima sesiune a bacalaureatului. Din punctul său de vedere, orice copil are nevoie „să fie acompaniat în pregătire din timp şi pe o lungă durată”.„POSDRU funcționează defectuos!”Totodată, directorul fundaţiei a vorbit despre dificultăţile financiare extreme în derularea acestui proiect în valoare totală de 8.960.018 de lei (două milioane de euro), ce trebuia să fie finanţat prin programul POSDRU. Fundaţiei nu i-au fost rambursaţi decât două milioane de lei din banii legal cheltuiţi pentru derularea proiectului început în anul 2010. Mihai Roşca a arătat că „întreg sistemul POSDRU funcţionează defectuos”. Pentru recuperarea banilor s-au întreprins, cu insistenţă, toate demersurile necesare.„Este un proiect pentru care s-a semnat un contract de finanţare. Nu am primit banii prevăzuţi în contract. Ce se întâmplă este o încălcare de către stat a contractului”, a spus directorul Fundaţiei, amintind că Ministerul Educaţiei trebuia să trimită cererile de rambursare de bani ale Fundaţiei la Ministerul Muncii, pentru plată. Ministerul Muncii trebuia să ia banii de la Ministerul de Finanţe.În prezent, Fundaţia şi-a vândut sediul pentru a achita sumele împrumutate pentru susţinerea acestui proiect, iar cei 80 de profesionişti nu îşi vor mai putea păstra locul de muncă. Fundaţia este în situaţia de a-şi sista întreaga activitate.FRCCF este o organizaţie neguvernamentală care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei drepturilor copilului din 1997. Are ca misiune sprijinirea copiilor vulnerabili şi marginalizaţi, pentru ca aceştia să crească într-un mediu familial protector, să beneficieze de educaţie şi de serviciile medicale de care au nevoie.