Anunțuri

Comunicat de presă - Anunț începere proiect: “Investiție inițială în cadrul societății Belco Avia care duce la diversificarea producției”

Comunicat de presă

Anunț începere proiect: Investiție inițială în cadrul societății Belco Avia care duce la diversificarea producției”


 

Data: 13.04.2018


Titlul proiectului - “Investiție inițială în cadrul societății Belco Avia care duce la diversificarea producției”

Numele beneficiarului – S.C. BELCO AVIA S.R.L.


Valoarea totala a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabila) 8,759,347.62

Valoarea contribuției europene (FEDR) – 2,679,567.76


Data începerii şi finalizării proiectului – 20.03.2018 – 30.05.2020

Codul MySMIS - 112303


 

Obiectivele proiectului

            Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investiții inițiale în cadrul firmei BELCO AVIA SRL prin diversificarea producției unei unități existente, prin produse care nu au fost fabricateanterior în unitate.

            Obiective specifice urmărite prin proiectul propus, care contribuie la realizarea obiectivului general, sunt următoarele:

•          Diversificarea producției societății BELCO AVIA S.R.L. prin introducerea unor produse care nu au fost anterior fabricate de către societate în unitatea vizată de investiție dar si imbunătăţirea proceselor productive prin inovarea în cadrul fluxului tehnologic productiv prin achizitia de active corporale si necorporale

•          Îmbunătățirea calității mediului înconjurător și creșterea eficienței energetice ca urmare a optimizării funcționării instalațiilor (becuri pe baza de led), achizitia de panouri solare dar si semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului cu valabilitate cel puțin până la finalizarea perioadei de durabilitate al proiectului;

•          Crearea a 5 noi locuri de muncă în perioada de implementare a proiectului și asigurarea egalității de șanse prin angajarea cel puțin doua persoane din categorii defavorizate dar și adaptarea infrastructurii la persoane cu dizabilități până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului și totodată păstrarea  locurilor de muncă deja existente.

•          Rezultate care contribuie la realizarea obiectivelor specifice sunt următoarele :

•          Creșterea volumului productiei a produsului elemente de caroserie prin diversificarea capacității de producție în cadrul societății BELCO AVIA SRL, prin achiziționarea de 15 echipamente tehnologice si doua tipuri de soft-uri in vedere diversificarii unității de producție,  până la finalul exercițiului ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului.

•          Eficiență energetică crescută la finalizarea implementării proiectului ca urmare a retehnologizarii fluxului tehnologic şi utilizării instalaţiilor care folosesc surse de energie regenerabile cat si achizitionarea de becuri pe baza de led dar si semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare a proiectului.

•          Crearea a 5 noi locuri  de muncă nou în perioada de implementare a proiectului si asigurarea egalității de șanse prin angajarea a doua persoane din categorii defavorizate din cele 5  în perioada de implementare al proiectului dar si adaptarea  infrastructurii la persoane cu dizabilități pana la sfârșitul perioadei de implementare al proiectului.

BELCO AVIA

Persoana de contact: Blănaru Vicențiu Gabriel, Administrator – S.C. BELCO AVIA S.R.L.

Tel/fax/email: 0788-203824 / info@belcoavia.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Ultimele Stiri
abonare newsletter